Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
246. 08.06.2018 ilma Teade alaealiste lastega perekonna kohta (SA Tartu Ülikooli Kliinikum) Menetletud  
247. 08.06.2018 2-16-16952. Kohtukutse jätta Narva linna avaldus rahuldamata vanemate hooldusõiguse piiramiseks ja lapsele eest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
248. 08.06.2018 2-18-494 Kohtumäärus rahuldada I.K. avaldus otsustusõiguse üleandmiseks lapse suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
249. 08.06.2018 2-18-6396 Advokaadi seisukoht ts. asjas nr 2-18-6396 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
250. 08.06.2018 2-18-2668 V.D. esitatud vastus ja I.Š. esitatud seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
251. 07.06.2018 2-18-7535 Kohtumäärus avaldus rahuldada ts.asjas nr 2-18-7535 (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
252. 05.06.2018 2-18-7639 Kohtumäärus rahuldada A.Š. avaldus V.Š. üle eestkoste seadmises (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
253. 30.05.2018 2-18-876 S.G. esitatud tõlge ja T.G.esitatud taotlus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
254. 30.05.2018 2-17-14347 Kohtumäärus rahuldada S.G. avaldus ühise hooldusõiguse osaliseks lõpetamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
255. 29.05.2018 2-18-2247 Kohtumäärus vea parandamises kohtuasjas nr 2-18-2247 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
256. 29.05.2018 2-18-7535 Kohtumäärus kuulutada tsiviilasi kinniseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
257. 29.05.2018 2-15-15409 Kohtumäärus vaadata ts.asi 2-15-15409läbi kirjalikus menetluses (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
258. 28.05.2018 2-18-8095 Erinõude korras ärakuulamise taotlemine Tartu MK (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
259. 23.05.2018 2-17-14347 Advokaadi seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
260. 21.05.2018 2-16-15264 Täiendavate tõendite kogumine ts.asjas nr 2-16-15264 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
261. 14.05.2018 2-18-7344 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Tartu Maakohus Tartu Kohtumaja) Menetletud  
262. 14.05.2018 2-18-6867 Määratud esindaja seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
263. 14.05.2018 2-18-6396 Määratud esindaja seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
264. 14.05.2018 2-18-6316 Puudutatud isiku seisukoht avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
265. 14.05.2018 2-12-41242 Kohtumäärused esindaja määramisest ja esialgse õiguskaitse rakendamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
266. 14.05.2018 17240100109 Kriminaalmenetluse lõpetamise määrus (Viru Ringkonnaprokuratuuri Narva osakond)  
267. 10.05.2018 1-57/1271 Teatis M.N. viibimise kohta rehabilitatsioonikeskuses (SA Viljandi Haigla) Menetletud  
268. 09.05.2018 2-18-4061 Kohtumäärus rahuldada T.Z.esialgse õiguskaitse taotlus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
269. 09.05.2018 2-18-6342 Kohtumäärus rahuldada taotlus esialgse õiguskaitse rakendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
270. 07.05.2018 2-18-4061 Narva-Jõesuu seisukoht TS asjas nr 2-18-4061 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
271. 04.05.2018 2-18-6342 Vandeadvokaadi seisukoht TS asjas nr 2-18-6342 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
272. 04.05.2018 2-11-9687 Kohtumäärus lõpetada järelevalvemenetlus N.F.eestkostja S.F. tegevuse üle (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
273. 04.05.2018 2-18-3719 Advokaadi seisukoht ja ekspertiis K.K. suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
274. 03.05.2018 2-18-3646 Kohtumäärus lõpetada V.S. üle seatud eestkoste menetlus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
275. 03.05.2018 2-18-4641 Kohtumäärus rahuldada N.I. ja D.A. avaldus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
276. 02.05.2018 2-15-4474 Kohtumäärus alaealisele lapse eestkoste seadmises (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
277. 02.05.2018 2-18-532 Kohtumäärus Tallinna linna Haabersti linnaosa Valitsuse kaasamine (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
278. 02.05.2018 2-18-6626 Kohtumäärus P.K. suhtes tahtest olenematu ravi kohaldamine (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
279. 02.05.2018 2-18-6626 Kohtumäärus P.K. suhtes tahtest olenematu ravi kohaldamine (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
280. 30.04.2018 2-14-53165 Kohtumäärus jätta V.S. määruskaebus menetlusse võtmata (Riigikohus Tsiviilkolleegium) Menetletud