Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
386. 19.01.2018 5.3-5/631 Sotsiaalabiameti 2017.a kassaaruanne ja rahaliste vahendite jäägid (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
387. 19.01.2018 5.3-5/628 Sotsiaalabiameti 2017.a tulude aruanne (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
388. 19.01.2018 2-17-13402 Kohtumäärus menetluse lõpetamisest kirjalikus menetluses (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
389. 19.01.2018 2-11-7682 Kohtumäärus eestkostetava isiku avalduse rahuldamata jätmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
390. 19.01.2018 2-17-5656 Kohtumäärus eestkoste järelevalvemenetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
391. 18.01.2018 2-17-16246 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamisest ja menetluse lõpetamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
392. 18.01.2018 2-17-12008 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
393. 17.01.2018 2-14-56102 Kohtumäärus seatud eestkoste lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
394. 17.01.2018 2-12-19391 Kohtumäärus avalduse rahuldamisest ja lapsele uue eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
395. 17.01.2018 2-17-9871 Teade ärakuulamise aja ja kohtumenetluse kohta (Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumaja) Menetletud  
396. 10.01.2018 3.1-1.1/811-2 Teade korrarikkumise toime pannud lapse kohta (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Menetletud  
397. 08.01.2018 2.1-3/730-1 Teade isiku asukoha kindlakstegemisest (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
398. 08.01.2018 5.3-5/205 Toetuste väljamaksmise graafik (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
399. 08.01.2018 2-17-7935 Kohtumäärus menetluse uuendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
400. 08.01.2018 2-17-18513 Kohtumäärus 12.12.2017.a määruse muutmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
401. 08.01.2018 2-17-15662 Määratud esindaja 04.01.2018.a seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
402. 05.01.2018 5.3-5/161 2018.a kinnitatud eelarve (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
403. 04.01.2018 2-12-18265 Avalduse täiendus kohtuasjas nr 2-12-18265 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
404. 03.01.2018 2-17-18501 Seisukoht Narva linna avalduse osas (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
405. 03.01.2018 2-17-9050 Kohtumäärus vea parandamine tekstis (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
406. 12.12.2018 Eelnõu edastamine (ELVL büroo) Menetletud  
407. 02.01.2018 I.Bazanova puhkus (Linnamajandusamet) Menetletud  
408. 02.01.2018 ilma Kiri alaealiste laste suhtes (S.G. eraisik) Menetletud  
409. 04.01.2018 2-17-9871 Kohtumenetlus kõigi menetlusosaliste seisukoht kohtumiseks (Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumaja) Menetletud  
410. 08.01.2018 2-1.6/35 Taotlus isiku paigutamiseks hoolekandeasutusse (SA Narva Haigla) Menetletud  
411. 05.01.2018 Teabenõue (Mercell Estonia OÜ) Menetletud  
412. 03.01.2018 7-8.1/17/1252 Tõendi päring eraisiku G.L. suhtes (Eesti Töötukassa) Menetletud  
413. 04.01.2018 7-8.1/17/1301 Tõendi päring eraisiku V.L. suhtes (Eesti Töötukassa) Menetletud  
414. 08.01.2018 2-18-178 Isiku avaldus, taotlused ja kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
415. 12.01.2018 Töölähetus (K.Pavlov) (Linnamajandusamet) Menetletud  
416. 11.01.2018 2-1.6/81 Patsiendi N.V. tagada ööpäevaringne hooldus (SA Narva Haigla) Menetletud  
417. 16.01.2018 Ajakirjaniku küsimused (Ajaleht MK-Estonia) Menetletud  
418. 16.01.2018 Tõendi päring Scandes Ehitus OÜ suhtes (OÜ Scandec Ehitus) Menetletud  
419. 03.01.2018 2-11-7686 Kohtunõue seisukoha esitamiseks eestkostja kandidaadi kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
420. 12.01.2018 2-17-7720 Kohtumäärus uuendada menetlus ts.asjas nr 2-17-7720,Kohtuistung 22.01.18 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud