Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
71. 19.11.2018 2-18-17240 Kohtumäärus Narva linna avaldus täisealisele isikule eestkoste seadmiseks ja eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva Kohtumaja) Menetletud  
72. 19.11.2018 2-16-9411 Ambulatoorne kohtupsühhiaatriline ekspertiis (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
73. 19.11.2018 2-16-9411 Seisukoht tsiviilasjas nr 2-16-9411 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
74. 19.11.2018 2-18-13807 Kohtumäärus Narva linna avaldus täisealisele isikule B.S. eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva Kohtumaja) Menetletud  
75. 19.11.2018 2-18-14230 Kohtumäärus (Harju Maakohtu Tallinna kohtumaja) Menetletud  
76. 19.11.2018 2-18-12230 Advokaadi seisukoht seoses lapse ema ärakuulamisega ts. asjas 2-18-12230 (Grandman Law Firm advokaadibüroo) Menetletud  
77. 19.11.2018 18-2/33494-2 Arvamuse andmine teenuse pikendamiseks tsiviilasjas nr 2-16-9411 (Sotsiaalkindlustusamet) Menetletud  
78. 19.11.2018 2-18-13807 Ekspertiis (Viru Maakohus Narva Kohtumaja) Menetletud  
79. 19.11.2018 2-18-14235 Kohtumäärus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
80. 16.11.2018 2-18-14670 Kohtupsühhiaatria ekspertiis (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
81. 16.11.2018 2-18-11363 Kohtumäärus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
82. 16.11.2018 2-18-14670 Seisukoht tsiviilasjas nr 2-18-14670 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
83. 16.11.2018 2-18-17120 Kohtumäärus (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
84. 16.11.2018 2-18-17151 Kohtumäärus (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
85. 12.11.2018 2-10-23930 Kohtumäärus täisealisele isikule määratud eestkoste ja eestkostja ametiaja pikendamine (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
86. 09.11.2018 2-16-9211 Kohtumäärus lõpetada järelevalvemenetlus L.S.eestkostja A.Š.tegevuse üle (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
87. 09.11.2018 2-18-15148 Kohtumäärus avaldus temale eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
88. 09.11.2018 2-18-15571 Kohtumäärus Narva linna avaldus alaealistele lastele eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
89. 09.11.2018 2-17-1474 Kohtumäärus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
90. 09.11.2018 2-18-6342 Kohtumäärus anda Narva LV nõusolek alaealise lapse S.T. nimel pärandist loobumiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
91. 09.11.2018 2-17-17055 Ambulatoorne kohtupsühhiaatriline ekspertiis (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
92. 26.10.2018 2-18-16109 Kohtumäärus SA Ahtme Haigla taotlus D.R. suhtes tahtest olenematu ravi kohaldamiseks (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
93. 26.10.2018 2-12-27071 Kohtumäärus lõpetada V.S. eestkoste järelevalve menetlus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
94. 25.10.2018 2-09-32351 Kohtumäärus pikendada A.K. üle seatud eestkoste (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
95. 25.10.2018 2-17-17308 Kohtumäärus lõpetada R.S. üle seatud eestkoste menetlus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
96. 25.10.2018 2-18-15768 Kohtumäärus võtta menetlusse Narva linna avaldus hooldusõiguse piiramiseks laste suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
97. 24.10.2018 2-17-7935 Kohtumäärus avalduse osaliselt läbivaatamata jätmisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
98. 24.10.2018 2-18-1126 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
99. 24.10.2018 2-18-14394 Puudutatud isiku arvamus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
100. 24.10.2018 2-12-52033 Kohtumäärus võtta menetlusse K.S. avaldus eestkostja ametist vabastamiseks ja uue määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
101. 24.10.2018 2-18-3093 Lapse ema seisukoht kohtunõudele (OÜ Asjacom) Menetletud  
102. 24.10.2018 3.2-1.4/2519-2 Teade abivajava lapse kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
103. 23.10.2018 2-18-15839 Kohtumäärus SA Ahtme Haigla taotlus A.L.suhtes tahtest olenematu ravi kohaldamiseks (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
104. 23.10.2018 2-18-12401 A.R. avaldus lapsega suhtlemiskorra kindlaksmääramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
105. 19.10.2018 2-17-13244 Kohtumäärus määrata alaealistele lastele esindaja riigi arvel (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud