Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
106. 27.12.2019 2-19-1000 Kohtukutse kohtuistungile 04.02.2020.a (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
107. 27.12.2019 2-18-14012 Kohtumäärus vigade parandamisest 16.12.2019.a kohtumääruses (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
108. 27.12.2019 2-19-17362 Kohtukutse kohtuistungile 07.01.2020.a (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
109. 27.12.2019 2-19-17362 Lastele määratud esindaja 02.12.2019.a arvamus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
110. 27.12.2019 2-19-16764 Lapse määratud esindaja 19.12.2019.a seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
111. 27.12.2019 E-post Kaasabi taotlus lapse tagastamise taotluse menetlemisel (Justiitsministeerium) Menetletud  
112. 27.12.2019 2-19-6983 Isiku avaldus ja kohtumäärus hagita menetluse algatamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
113. 27.12.2019 2-14-58668 Kohtumäärus puudutatud isiku ärakuulamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
114. 27.12.2019 2-14-58668 Eestkostja avaldus ja kohtumäärused (menetluse algatamine, ekspertiisi määramine) (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
115. 27.12.2019 2-09-34973 Kohtumäärus kohtu algatusel menetluse algatamisest seatud eestkoste pikendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
116. 27.12.2019 2-16-18795 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamata jätmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
117. 27.12.2019 2-17-16191 Kohtumäärus eestkoste ja eestkoste järelevalve menetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
118. 27.12.2019 2-12-6260 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
119. 27.12.2019 74 Teade hinna muutmisest alates 01.01.2020.a (SA Sillamäe Haigla) Menetletud  
120. 27.12.2019 4.-3/202 Teade koduteenuste osutamise lepingu lõpetamise kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
121. 27.12.2019 E-post Teade kliendi omaosaluse hinna muutmisest alates 01.02.2020.a (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Menetletud  
122. 27.12.2019 E-post Teade abivajava isiku kohta (Sotsiaalkindlustusameti Ohvriabi (Narva osakond)) Menetletud  
123. 27.12.2019 E-post Teade abivajava isiku kohta (Ida-Virumaa Päästeteenistuse Narva osakond) Menetletud  
124. 27.12.2019 E-post Tellimiskiri (MTÜ Narva avatud noortekeskus RLK) Menetletud  
125. 27.12.2019 4.-7/207 Teade invatransporditeenuse osutamise kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
126. 27.12.2019 E-post Teade (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
127. 27.12.2019 Väljamaksetaotlus (KÜ Võidu 7) Menetletud  
128. 27.12.2019 S.Tõsjatov'i puhkus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
129. 27.12.2019 D.Polubojarov’i puhkus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
130. 27.12.2019 Nõudeavaldus (OÜ Credit.ee) Menetletud  
131. 27.12.2019 N.Smelova põhipuhkus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
132. 27.12.2019 J.Skulatšova puhkus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
133. 27.12.2019 A.Ivanova põhipuhkus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
134. 27.12.2019 A.Tjaželova põhipuhkus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
135. 27.12.2019 Väljamaksetaotlus (AÜ ŽELEZNODOROŽNIK) Menetletud  
136. 27.12.2019 Väljamaksetaotlus (AÜ Jubileinõi Aiad) Menetletud  
137. 27.12.2019 Auditi aruanne (Eraisik) Menetletud  
138. 27.12.2019 ilma Avaldus reklaami paigaldusloa välja andmiseks (PAVLJANA UÜ) Menetletud  
139. 27.12.2019 Avaliku ürituse loa taotluse kooskõlastamine (Politsei-ja Piirivalveamet) Menetletud  
140. 27.12.2019 Küsimused (Eraisik) Menetletud