Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
176. 23.12.2019 Kiri-Kaebus (Eraisik) Menetletud  
177. 23.12.2019 Väljamaksetaotlus (KÜ Daumani 4) Menetletud  
178. 23.12.2019 T.Lennuk'i tasustamata puhkus (Linnamajandusamet) Menetletud  
179. 20.12.2019 Väljamaksetaotlus (KÜ Kangelaste 4) Menetletud  
180. 20.12.2019 Väljamaksetaotlus (KÜ Kerese 36) Menetletud  
181. 20.12.2019 Päring seoses pärandvara inventuuri läbiviimisega (Narva kohtutäitur Tatjana Afanasieva) Menetletud  
182. 20.12.2019 2.1-2/3805-1 Teade parkimisnõuete rikkumise kohta (Politsei ja Piirivalveamet) Menetletud  
183. 20.12.2019 2.1-2/3803-1 Teade parkimisnõuete rikkumise kohta (Politsei ja Piirivalveamet) Menetletud  
184. 20.12.2019 Avaliku ürituse loa taotlus (Kultuuriosakond) Menetletud  
185. 20.12.2019 5.3-5/14072 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
186. 20.12.2019 E-post Teade abivajavate isikute kohta (Sotsiaalkindlustusameti Ohvriabi kriisitelefon) Menetletud  
187. 20.12.2019 1911271/29316 Taotlus (Narva Ehitusprojekt OÜ) Menetletud  
188. 20.12.2019 2-18-9943 Kohtumäärus avalduse menetlusse võtmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
189. 20.12.2019 2-19-130944 Kohtumäärus maksekäsu kiirmenetluse avalduse hagimenetlusse üleandmisest (Pärnu Maakohtu Maksekäsuosakond) Menetletud  
190. 20.12.2019 E-post Taotlus isikliku abistaja teenuse kohta, avaldused (tunnid, abistaja kandidatuur) (S.B. eraisik) Menetletud  
191. 20.12.2019 17-1/33102-1 Lastekaitsetöötaja kutse taotlemine (Sotsiaalkindlustusamet) Menetletud  
192. 20.12.2019 1911271/27650 Taotlus (FIE Niina Kostina) Menetletud  
193. 20.12.2019 Taotlus Fama tn 1 arenduse investeeringute tähtaja pikendamiseks. (OÜ Fama Invest) Menetletud  
194. 20.12.2019 Eelnõu kooskõlastamine (ELVL büroo) Menetletud  
195. 20.12.2019 11-7/19/17901-2 Sireli tn 2 piir (Maa-amet) Menetletud  
196. 20.12.2019 9.3-1/19/7280-2 Ehitusprojekti terviseohutuse hinnang (Terviseamet) Menetletud  
197. 20.12.2019 Kreenholmi 3b ja Energia põik tänava parklate projekeerimistööd (OÜ Keskkonnaprojekt) Menetletud  
198. 20.12.2019 V.Kaju põhipuhkus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
199. 20.12.2019 Personalikäskkiri (Linnamajandusamet) Menetletud  
200. 20.12.2019 Personalikäskkiri (Linnamajandusamet) Menetletud  
201. 20.12.2019 3.3-5/1898-3 Arvamuse andmine (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
202. 20.12.2019 III-1/49 arengukava kinnitamine (Narva Lasteaed Muinasjutt) Menetletud  
203. 20.12.2019 Järelepärimine (Narva Linnakantselei) Menetletud  
204. 20.12.2019 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavolikogu kantselei) Menetletud  
205. 20.12.2019 Määrusesse muudatusettepanekute sisseviimisest (Narva Linnavolikogu kantselei) Menetletud  
206. 20.12.2019 Arupärimine - Ajalehe Narva linnaleht tegevuse kohta (Fraktsioon Meie Narva) Menetletud  
207. 20.12.2019 Arupärimine - uus hooldekodu (Narva Linnavolikogu liikmed) Menetletud  
208. 20.12.2019 Korteriühistute teede renoveerimise toetuse taotlus (26.Juuli 11 Narva KÜ) Menetletud  
209. 20.12.2019 1-20/58 vara mahakandmine (Narva Lasteaed Punamütsike) Menetletud  
210. 20.12.2019 6.2-2/14881 eraldatud toetuse aruande muudatus (SA Innove) Menetletud