Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
211. 20.12.2019 Personalikäskkiri (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
212. 19.12.2019 1.1-8/14046 Teenistuslähetus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
213. 19.12.2019 1.1-8/14045 Töölähetus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
214. 19.12.2019 2-19-18031 Puudutatud isiku poolt esitatud tõend (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
215. 19.12.2019 2-19-18031 Lapse määratud esindaja, puudutatud isikute seisukohad (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
216. 19.12.2019 2-19-19689 Isiku hagiavaldus elatise vähendamise nõudes ja kohtumäärus asja menetlusse võtmisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
217. 19.12.2019 2-19-18540 Lapse määratud esindaja 16.12.2019.a arvamus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
218. 19.12.2019 199 Taotlus loa saamiseks kasvandike reisimiseks (Laste Hoolekande asutus Lootus) Menetletud  
219. 19.12.2019 E-post Avaldus lapsele psühholoogi teenuse osutamiseks (Eraisik) Menetletud  
220. 19.12.2019 2.1-8/11689-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
221. 19.12.2019 2.1-8/11682-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
222. 19.12.2019 2.1-8/11680-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
223. 19.12.2019 2.1-3/38546-1 Teade abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
224. 19.12.2019 1699 Taotlus isiku dokumendi väljastamiseks (Riigi terviseasutus Novgorodi psühhiaatria kliiniline spetsialiseeritud keskus) Menetletud  
225. 19.12.2019 Taotlus (Eraisik) Menetletud  
226. 19.12.2019 Teatis (KÜ 26.Juuli 31) Menetletud  
227. 19.12.2019 Koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu linnamajanduskomisjon) Menetletud  
228. 19.12.2019 Koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu piiriäärse ja väliskoostöö komisjon) Menetletud  
229. 19.12.2019 Trahvi tühistamise taotlus (Novoloto OÜ) Menetletud  
230. 19.12.2019 Teatis (Scandec Ehitus OÜ) Menetletud  
231. 19.12.2019 Toetuse taotlemine projekti "Kodulinn kaunimaks" raames (KÜ Partisani 3a) Menetletud  
232. 19.12.2019 Taotlus (OÜ Ramrest) Menetletud  
233. 19.12.2019 Teatis (FIE Olga Jakovleva) Menetletud  
234. 19.12.2019 Eelnõu kooskõlastamine (ELVL büroo) Menetletud  
235. 19.12.2019 Personalikäskkiri (Linnamajandusamet) Menetletud  
236. 19.12.2019 Avaldus reklaami paigaldusloa välja andmiseks (ART Depoo OÜ) Menetletud  
237. 19.12.2019 Personalikäskkiri (Linnamajandusamet) Menetletud  
238. 19.12.2019 Teatis (STILISSIMO OÜ) Menetletud  
239. 19.12.2019 N.Krõlova põhipuhkus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
240. 19.12.2019 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
241. 19.12.2019 7-1/19/18928 Märgukiri (Maa-amet) Menetletud  
242. 19.12.2019 Käskkiri (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
243. 19.12.2019 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
244. 19.12.2019 Taotlus (OÜ Energogen) Menetletud  
245. 19.12.2019 1-17/19/3260 Korraldus (Maa-amet) Menetletud