Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
316. 18.12.2019 6-5/260 õpilaskoha maksumus (Narva-Jõesuu Linnavalitsus) Menetletud  
317. 18.12.2019 6-1/19/6941-3 Teavituskiri (Keskkonnainspektsioon) Menetletud  
318. 18.12.2019 Avaldus-kaebus (Eraisik I.Ts.) Menetletud  
319. 18.12.2019 409 Päring (Riigiprokuratuur) Menetletud  
320. 18.12.2019 käskkiri (Narva linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
321. 18.12.2019 408 Päring (Narva Linnakantselei) Menetletud  
322. 18.12.2019 Puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
323. 18.12.2019 3-19-817 Kohtumäärus (Riigikohus Halduskolleegium) Menetletud  
324. 18.12.2019 Puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
325. 18.12.2019 3-19-818 Kohtumäärus (Riigikohus Halduskolleegium) Menetletud  
326. 18.12.2019 Puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
327. 18.12.2019 Seletuskiri (Lavida OÜ) Menetletud  
328. 18.12.2019 Puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
329. 18.12.2019 2019.a. sihtfinanseerimise eelarve (Rahandusamet) Menetletud  
330. 18.12.2019 Taotlus (Promo Arsenal OÜ) Menetletud  
331. 18.12.2019 e-kiri RTK vastus avaldusele (Riigi Tugiteenuste Keskus) Menetletud  
332. 18.12.2019 Trahvi tühistamise taotlus (Eraisik) Menetletud  
333. 17.12.2019 3.2-1.4/3255-2 Teade kriminaalmenetluse nr 19233001567 alustamata jätmises (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
334. 17.12.2019 2-19-10978 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
335. 17.12.2019 2-10-42065 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
336. 17.12.2019 E-post Teade abivajava isiku kohta (Eraisik) Menetletud  
337. 17.12.2019 E-post Teade kliendi surma kohta (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Menetletud  
338. 17.12.2019 4.-7/202 Teade invatranspordi teenuse osutamise kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
339. 17.12.2019 4.-7/201 Teade invatransporditeenuse osutamise kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
340. 17.12.2019 4.-7/200 Teade invatransporditeenuse osutamise kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
341. 17.12.2019 Toetuse taotlemine "Aiandusühistute toetamise korra" raames (AÜ Olginski) Menetletud  
342. 17.12.2019 L.Spiridonova puhkus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
343. 17.12.2019 eelnõu kooskõlastamine (ELVL büroo) Menetletud  
344. 17.12.2019 D.Pulkin'i puhkus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
345. 17.12.2019 eelnõu kooskõlastamine (ELVL büroo) Menetletud  
346. 17.12.2019 I.Geveller'i lapse- ja põhipuhkus (Linnamajandusamet) Menetletud  
347. 17.12.2019 I.Auer'i puhkus (Linnamajandusamet) Menetletud  
348. 17.12.2019 Infovahetus (Audest Audiitorteenuste OÜ) Menetletud  
349. 17.12.2019 P.Pihelgas'e puhkus (Linnamajandusamet) Menetletud  
350. 17.12.2019 eelarveliste assigneeringute muutmisest (Narva Linnavalitsus) Menetletud