Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
386. 16.12.2019 2-19-16193 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
387. 16.12.2019 1-3/19/2388 Vee erikasutuse keskkonnaloa nr L.VV/325553 pikendamine (Keskkonnaamet) Menetletud  
388. 16.12.2019 Toetuse taotlemine projekti "Kodulinn kaunimaks" raames (KÜ Mõisa 5) Menetletud  
389. 16.12.2019 Avalik ettepanek (Ajaleht Gorod) Menetletud  
390. 16.12.2019 Küsimus (Eraisik) Menetletud  
391. 16.12.2019 Personalikäskkiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
392. 16.12.2019 Taotlus (Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet) Menetletud  
393. 16.12.2019 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
394. 16.12.2019 197/2019/1103 Kutse kinnisvara arestimisele (Narva kohtutäitur Tatjana Afanasieva) Menetletud  
395. 16.12.2019 Käskkirja nr 13419 muutmine (Narva Linnakantselei) Menetletud  
396. 16.12.2019 11.11.2019 käskkirja nr 12291 kehtetuks tunnistamine (Narva Linnakantselei) Menetletud  
397. 16.12.2019 Koosoleku protokoll (Linnavolikogu strateegiline komisjon) Menetletud  
398. 16.12.2019 Koosoleku protokoll (Linnavolikogu strateegiline komisjon) Menetletud  
399. 16.12.2019 Koosoleku protokoll (Linnavolikogu strateegiline komisjon) Menetletud  
400. 16.12.2019 Teenistus/töölähetus A.Veevo, N.Orava, N.Smelova, O.Tšerjomuškina, E.Kõlli (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
401. 16.12.2019 Täiendatud Kreenholmi tn 56 detailplaneeringu eskiis (ARH Pluss OÜ) Menetletud  
402. 16.12.2019 Punamütsike renoveerimistööd (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
403. 16.12.2019 9.5-1/19/4707 Pöördumise edastamine (Haridus- ja Teadusministeerium) Menetletud  
404. 16.12.2019 Avaldus-kaebus (Eraisik A.S.) Menetletud  
405. 16.12.2019 eelarve suurendamine (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
406. 16.12.2019 eelnõu kooskõlastamine (ELVL büroo) Menetletud  
407. 16.12.2019 6-1/19/14304-2 Tänukiri Narva LV (Maa-amet) Menetletud  
408. 16.12.2019 Töölähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
409. 16.12.2019 Teenistuslähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
410. 16.12.2019 Töölähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
411. 16.12.2019 Personalikäskkiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
412. 16.12.2019 Taotlus (KÜ Suur 12) Menetletud  
413. 16.12.2019 4.1-3/1411 Kinnisasja omandamise kitsendamise seadusest tulenev (Maaeluministeerium) Menetletud  
414. 16.12.2019 2-20/34 õppetasu suurendamine (Narva Muusikakool) Menetletud  
415. 16.12.2019 Seletuskiri (Eraisik) Menetletud  
416. 16.12.2019 käskkiri (Narva linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
417. 16.12.2019 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
418. 16.12.2019 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
419. 16.12.2019 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
420. 16.12.2019 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud