Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 31.12.2019 2-19-17073 Kohtumäärus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
2. 31.12.2019 2-19-18102 Kohtumäärus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
3. 30.12.2019 Andmed arvete vormistamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
4. 30.12.2019 4.-3/204 Teade koduteenuste osutamise lepingu lõpetamise kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
5. 30.12.2019 4.-3/203 Teade koduteenuste osutamise lepingu lõpetamise kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
6. 30.12.2019 2-19-14384 Kohtumäärus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
7. 30.12.2019 2-18-5072 Kohtumäärus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
8. 30.12.2019 2-19-12550 Kohtumäärus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
9. 30.12.2019 2-19-6825 Kohtumäärus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
10. 30.12.2019 2-14-54890 Kohtumäärus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
11. 30.12.2019 2-19-130944 Kohtumäärus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
12. 30.12.2019 3-19-1244 Apellatsioonkaebus haldusasjas nr 3-19-1244 (Advokaadibüroo Küllike Namm) Menetletud  
13. 27.12.2019 2-19-12431 Kohtumäärus 09.09.2019.a suhtlemiskorra muutmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
14. 27.12.2019 2-19-12249 Kohtumäärus isiku määruskaebuse 04.11.2019.a määruse peale lahendamisest (Tartu Ringkonnakohus) Menetletud  
15. 27.12.2019 2-19-12249 Kohtumäärus isiku määruskaebuse lahendamisest 25.09.2019.a määruse peale (Tartu Ringkonnakohus) Menetletud  
16. 27.12.2019 2-19-19539 Lapse määratud esindaja 22.12.2019.a seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
17. 27.12.2019 2-19-9825 Kohtumäärus isikute avalduste lahendamisest ja suhtlemiskorra kindlaksmääramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
18. 27.12.2019 2-19-18533 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
19. 27.12.2019 2-18-14012 Kohtumäärus vigade parandamisest 16.12.2019.a kohtumääruses (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
20. 27.12.2019 2-19-17362 Lastele määratud esindaja 02.12.2019.a arvamus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
21. 27.12.2019 2-14-58668 Kohtumäärus puudutatud isiku ärakuulamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
22. 27.12.2019 2-16-18795 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamata jätmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
23. 27.12.2019 2-17-16191 Kohtumäärus eestkoste ja eestkoste järelevalve menetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
24. 27.12.2019 2-12-6260 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
25. 27.12.2019 74 Teade hinna muutmisest alates 01.01.2020.a (SA Sillamäe Haigla) Menetletud  
26. 27.12.2019 4.-3/202 Teade koduteenuste osutamise lepingu lõpetamise kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
27. 27.12.2019 E-post Teade kliendi omaosaluse hinna muutmisest alates 01.02.2020.a (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Menetletud  
28. 27.12.2019 E-post Tellimiskiri (MTÜ Narva avatud noortekeskus RLK) Menetletud  
29. 27.12.2019 4.-7/207 Teade invatransporditeenuse osutamise kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
30. 20.12.2019 5.3-5/14072 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
31. 20.12.2019 2-18-9943 Kohtumäärus avalduse menetlusse võtmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
32. 20.12.2019 2-19-130944 Kohtumäärus maksekäsu kiirmenetluse avalduse hagimenetlusse üleandmisest (Pärnu Maakohtu Maksekäsuosakond) Menetletud  
33. 20.12.2019 17-1/33102-1 Lastekaitsetöötaja kutse taotlemine (Sotsiaalkindlustusamet) Menetletud  
34. 19.12.2019 1.1-8/14046 Teenistuslähetus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
35. 19.12.2019 1.1-8/14045 Töölähetus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud