Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 02.01.2020 17-2/75769-6 Kinnise lasteasutuse teenuse suunamisotsus (Sotsiaalkindlustusamet) Menetletud  
2. 02.01.2020 2020.a eelarve kinnitamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
3. 02.01.2020 4 Avaldus (S. I.) Menetletud  
4. 02.01.2020 3 Avaldus (N. S.) Menetletud  
5. 02.01.2020 2 Avaldus (N. S.) Menetletud  
6. 02.01.2020 Teatis (Maisart OÜ) Menetletud  
7. 02.01.2020 Hüvitise väljamaksmine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
8. 02.01.2020 Hüvitise väljamaksmine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
9. 02.01.2020 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
10. 02.01.2020 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
11. 02.01.2020 Auditi aruanne (Balt Ehitusprojekt UÜ) Menetletud  
12. 02.01.2020 2-19-19431 Kohtudokumentide edastamine kohtuasjas nr 2-19-19431 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
13. 02.01.2020 Taotlus RL tagastamiseks (Siseministeerium) Menetletud  
14. 02.01.2020 2-19-17616 Kohtukutse (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
15. 02.01.2020 2-19-17616 Kohtumäärus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
16. 02.01.2020 Väljavõte (SA Viljandi Haigla) Menetletud  
17. 02.01.2020 2.1-8/12131-2 Teade lapse osalusega lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Menetletud  
18. 02.01.2020 2.1-8/12134-2 Teade lapse osalusega lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Menetletud  
19. 02.01.2020 2.1-8/12148-2 Teade laste osalusega lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Menetletud  
20. 02.01.2020 2.1-8/11971-2 Teade lapse osalusega lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Menetletud  
21. 02.01.2020 2.1-8/11722-2 Teade vanaduspensionäride osalusega lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Menetletud  
22. 02.01.2020 2.1-8/11980-2 Teade pensionäride osalusega lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Menetletud  
23. 02.01.2020 Teade (MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus) Menetletud  
24. 02.01.2020 J.Maksimova puhkus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
25. 02.01.2020 J/v/17 Volikiri (Narva Vesi AS) Menetletud  
26. 02.01.2020 ilma nr Narva linnas P.Kerese tn 14 elektrivarustuse tööprojekti kooskõlastamine (THS Projekt OÜ) Menetletud  
27. 02.01.2020 3-10/1090-37 Vastus projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamiseks (Keskkonnainvesteeringute Keskus SA) Menetletud  
28. 02.01.2020 1-25/6 Otsus rahuldamisotsuse muutmise kohta (Keskkonnainvesteeringute Keskus SA) Menetletud  
29. 02.01.2020 C/2 Avaldus isikliku kasutusõiguse seadmiseks linnale kuuluvale maale (Narva Vesi AS) Menetletud  
30. 02.01.2020 15-4/20/326-1 Päring (Maanteeamet) Menetletud  
31. 02.01.2020 Taotlus (Olga Medvedjeva FIE) Menetletud  
32. 02.01.2020 C/1 Avaldus isikliku kasutusõiguse seadmiseks linnale kuuluvale maale (Narva Vesi AS) Menetletud  
33. 02.01.2020 e-kiri riigieelarvelise toetuse kasutamise aruanne (Haridus- ja Teadusministeerium) Menetletud  
34. 02.01.2020 Teatis (Olga Medvedjeva FIE) Menetletud  
35. 02.01.2020 15-3/192408-2 Päring (Sotsiaalkindlustusamet) Menetletud