Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
106. 28.12.2020 Menetluse lõpetamine kannete tegemisel (Maa-amet) Menetletud  
107. 28.12.2020 2011271/32795 Taotlus (Eraisik) Menetletud  
108. 28.12.2020 2011301/12950 Teatis (FIE Olga Jakovleva) Menetletud  
109. 28.12.2020 2011301/15069 Teatis (FIE Olga Jakovleva) Menetletud  
110. 28.12.2020 2011201/33231 Teatis (FIE Olga Jakovleva) Menetletud  
111. 28.12.2020 7-6/202133/2007213 Narva Linnalehes avaldatud artiklitest (Õiguskantsler) Menetletud  
112. 28.12.2020 Kiri (Riistaportti Kaubandus OÜ) Menetletud  
113. 28.12.2020 7-8.1/20/00943 Tõendi päring A.F. suhtes (Eesti Töötukassa) Menetletud  
114. 28.12.2020 Raieloa taotlus (HU Rahu 33) Menetletud  
115. 28.12.2020 1.1-19/37 arengukava kinnitamine (Narva Lasteaed Sipsik) Menetletud  
116. 28.12.2020 Raha tagastamine (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Menetletud  
117. 28.12.2020 Eelnõu (ELVL büroo) Saadetud  
118. 28.12.2020 Eelnõu kooskõlastamine (ELVL büroo) Menetletud  
119. 28.12.2020 1.1-3/064 Andmepäring (Statistikaamet) Menetletud  
120. 28.12.2020 1.16/254 arengukava kinnitamine (Narva lasteaed Käoke) Menetletud  
121. 28.12.2020 Projekti“ Kodulinn kaunimaks“ raames esitatud taotluste nõuetele vastavaks ja mittevastavaks tunnis (Linnamajandusamet) Menetletud  
122. 28.12.2020 Projekti“ Kodulinn kaunimaks“ raames esitatud taotluste nõuetele vastavaks ja mittevastavaks tunnis (Linnamajandusamet) Menetletud  
123. 28.12.2020 Projekti“ Kodulinn kaunimaks“ raames esitatud taotluste nõuetele vastavaks ja mittevastavaks tunnis (Linnamajandusamet) Menetletud  
124. 28.12.2020 Projekti“ Kodulinn kaunimaks“ raames esitatud taotluste nõuetele vastavaks ja mittevastavaks tunnis (Linnamajandusamet) Menetletud  
125. 28.12.2020 Projekti“ Kodulinn kaunimaks“ raames esitatud taotluste nõuetele vastavaks ja mittevastavaks tunnis (Linnamajandusamet) Menetletud  
126. 28.12.2020 Projekti“ Kodulinn kaunimaks“ raames esitatud taotluste nõuetele vastavaks ja mittevastavaks tunnis (Linnamajandusamet) Menetletud  
127. 28.12.2020 Projekti“ Kodulinn kaunimaks“ raames esitatud taotluste nõuetele vastavaks ja mittevastavaks tunnis (Linnamajandusamet) Menetletud  
128. 28.12.2020 Projekti“ Kodulinn kaunimaks“ raames esitatud taotluste nõuetele vastavaks ja mittevastavaks tunnis (Linnamajandusamet) Menetletud  
129. 28.12.2020 Projekti“ Kodulinn kaunimaks“ raames esitatud taotluste nõuetele vastavaks ja mittevastavaks tunnis (Linnamajandusamet) Menetletud  
130. 28.12.2020 3125888 Järelepärimine (Julianus Inkasso OÜ) Menetletud  
131. 28.12.2020 kütuse jääkide inventuur (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
132. 28.12.2020 16-6/20-15531-013 Seisukoha küsimine (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Amet) Menetletud  
133. 28.12.2020 Toetuse taotlemine projekti "Kodulinn kaunimaks" raames (KÜ Raudsilla 10) Menetletud  
134. 28.12.2020 Väljamaksetaotlus (KÜ Kerese 8) Menetletud  
135. 28.12.2020 3-19-1183 Kohtumäärus (Tartu Halduskohus Jõhvi kohtumaja) Menetletud  
136. 28.12.2020 6-1/20/6069-4 KORDUV teavitamine jäätmete ladustamisest AJ20 kõrval (Keskkonnainspektsioon) Menetletud  
137. 28.12.2020 1-17/20/3044 Maa munitsipaalomandisse andmine (Maa-amet) Menetletud  
138. 28.12.2020 2011201/33200 Teatis (Eraisik) Menetletud  
139. 28.12.2020 Taotlus (Narva linn, Daumani tn 16 KÜ) Menetletud  
140. 28.12.2020 käskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud