Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
141. 28.12.2020 2011371/26344 Taotlus (Eraisik) Menetletud  
142. 28.12.2020 2011271/32616 Taotlus (Terasteenus OÜ) Menetletud  
143. 28.12.2020 Parkimisnõuete rikkumine (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Menetletud  
144. 28.12.2020 2011271/32619 Taotlus (Terasteenus OÜ) Menetletud  
145. 28.12.2020 2011271/32620 Taotlus (Terasteenus OÜ) Menetletud  
146. 28.12.2020 2011581/12668 Teatis (Juri Kurganov) Menetletud  
147. 28.12.2020 2011201/33139 Teatis (FIE Olga Jakovleva) Menetletud  
148. 28.12.2020 Üüritasust vabastamine (SA Narva Linnaleht) Menetletud  
149. 28.12.2020 Andmete esitamine (Statistikaamet) Menetletud  
150. 28.12.2020 Ehitisregistri andmete korrastamine (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium) Menetletud  
151. 28.12.2020 2011301/16247 Teatis (FIE Olga Jakovleva) Menetletud  
152. 28.12.2020 Kaaskiri (Narva Linnavolikogu kantselei) Menetletud  
153. 28.12.2020 413 Avaldus (J. T.) Menetletud  
154. 28.12.2020 sularahakassa inventuur (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
155. 28.12.2020 DM-111437-3 Keskkonnaloa eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks, menetlustähtaja pikendamine (Keskkonnaamet) Menetletud  
156. 28.12.2020 Garantiiperioodi lõpuakt (Osaühing SKVEOD) Menetletud  
157. 28.12.2020 A.Tšernossitov'i puhkus (Linnamajandusamet) Menetletud  
158. 23.12.2020 E-post Taotlus abi saamiseks isikute hoolduskulude kandmisel (Jumalaema Narva Ikooni Kogudus) Menetletud  
159. 23.12.2020 3100,20,0720670 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
160. 23.12.2020 3100,20,0729535 Teade abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
161. 23.12.2020 2-20-15551 Kohtunõue seisukoha esitamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
162. 23.12.2020 2-10-66080 Kohtumäärus eestkoste pikendamisest ja isikule uue eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
163. 23.12.2020 2-15-16097 Kohtumäärus eestkoste pikendamisest ja isikule uue eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
164. 23.12.2020 2-10-16687 Kohtumäärus eestkoste pikendamisest ja isikule uue eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
165. 23.12.2020 2-15-12757 Kohtumäärus seatud eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
166. 23.12.2020 2-10-20596 Kohtumäärus seatud eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
167. 23.12.2020 3100,20,0733200 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
168. 23.12.2020 3100,20,0733004 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
169. 23.12.2020 E-post Avaldus kaasabi saamiseks (Eraisik) Menetletud  
170. 23.12.2020 2-17-8395 Kohtumäärus eestkoste järelevalve menetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
171. 23.12.2020 2-16-5963 Kohtumäärus eestkoste järelevalve menetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
172. 23.12.2020 2-19-12249 Kohtukutse kohtuistungile 11.02.2021.a (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
173. 23.12.2020 2-19-1000 Kohtumäärus isiku avalduse osalise rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
174. 23.12.2020 E-post Akt (OÜ Narva Tuletõrjeühing) Menetletud  
175. 23.12.2020 käskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud