Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
176. 23.12.2020 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavolikogu kantselei) Menetletud  
177. 23.12.2020 Taotlus dok-registrile juurdepääsu tegemiseks ja e-posti loomiseks (Narva Linnakantselei) Menetletud  
178. 23.12.2020 finantseerimise tellimine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
179. 23.12.2020 Käskkiri (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
180. 23.12.2020 Käskkiri (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
181. 23.12.2020 Personalikäskkiri (Linnamajandusamet) Menetletud  
182. 23.12.2020 Personalikäskkiri (Linnamajandusamet) Menetletud  
183. 23.12.2020 Käskkiri (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
184. 23.12.2020 Personalikäskkiri (Linnamajandusamet) Menetletud  
185. 23.12.2020 Käskkiri (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
186. 23.12.2020 Käskkiri (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
187. 22.12.2020 Päring (Viru Vangla) Menetletud  
188. 22.12.2020 Raieloa taotlus (Narva Vesi AS) Menetletud  
189. 22.12.2020 Väljamaksetaotlus (KÜ Narva Viru 13) Menetletud  
190. 22.12.2020 Taotlus rendilepingu sõlmimiseks ja üüritasust vabastamiseks (IDA-VIRUMAA LASTERIKASTE PEREDE ÜHING MTÜ) Menetletud  
191. 22.12.2020 Käskkiri (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
192. 22.12.2020 Väljamaksetaotlus (KÜ Partisani 3a) Menetletud  
193. 22.12.2020 Väljamaksetaotlus (KÜ Kangelaste 23) Menetletud  
194. 22.12.2020 Väljamaksetaotlus (KÜ Daumani 9) Menetletud  
195. 22.12.2020 Hanke tulemused (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
196. 22.12.2020 Taotlus (SA Narva Linna Arendus) Menetletud  
197. 22.12.2020 Taotlus (Narva 6.Kool) Menetletud  
198. 22.12.2020 Vaba päeva andmine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
199. 22.12.2020 M.Leitsinger'i puhkus (Linnamajandusamet) Menetletud  
200. 22.12.2020 Personalikäskkiri (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
201. 22.12.2020 A.Antson-Manjukevitš'i teenistusse võtmine (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
202. 22.12.2020 Põhipalga määramine (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
203. 22.12.2020 Teatis (Narva Ehitusprojekt OÜ) Menetletud  
204. 22.12.2020 3.2-1/25285-1 nõudekiri kriminaalasjas (Politsei- ja Piirivalveamet) Menetletud  
205. 22.12.2020 Taotlus (Rahandusamet) Menetletud  
206. 22.12.2020 Puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
207. 22.12.2020 Mõisa tn 12 ehitusprojekti muutmine (FIE Inna Karjalainen) Menetletud  
208. 22.12.2020 Ekspertiisi akt (ARGO Electronics AS) Menetletud  
209. 22.12.2020 RH turu-uuring (Politsei-ja Piirivalveamet) Menetletud  
210. 22.12.2020 Käskkiri (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud