Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
211. 22.12.2020 Teatis (KÜ Uusküla 11) Menetletud  
212. 22.12.2020 EE5100107-20 Taotlus (AS YIT Eesti) Menetletud  
213. 22.12.2020 Abi lapsinvaliididele (Eraisik L.K.) Menetletud  
214. 22.12.2020 Toidupakid (Eraisik Ketrin) Menetletud  
215. 22.12.2020 eelarveliste assigneeringute muutmine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
216. 22.12.2020 1-3/2020/79 haridusasutuste ümberkorraldamine (Põltsamaa Vallavolikogu) Menetletud  
217. 22.12.2020 Kaebus (Eraisik T.S.) Menetletud  
218. 22.12.2020 Teatis (Kooli põik 1 KÜ) Menetletud  
219. 22.12.2020 Narva linna kinnisasjadele isikliku kasutusõiguse seadmiseks (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Menetletud  
220. 21.12.2020 3100,20,0729478 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
221. 21.12.2020 3100,20,0726877 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
222. 21.12.2020 3100,20,0729095 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
223. 21.12.2020 3100,20,0722142 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
224. 21.12.2020 3100,20,0722212 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
225. 21.12.2020 1-20-8972 Kohtumäärus alaealise paigutamisest kinnisesse lasteasutusse (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
226. 21.12.2020 3100,20,0728445 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
227. 21.12.2020 3100,20,0728146 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
228. 21.12.2020 3100,20,0713777 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
229. 21.12.2020 3100,20,0722817 Teade abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
230. 21.12.2020 3100,20,0712140 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
231. 21.12.2020 3100,20,0718273 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
232. 21.12.2020 2.3-2/3179 Teade surnu isiku kohta (SA Ida-Viru Keskhaigla) Menetletud  
233. 21.12.2020 2-20-10807 Kohtumäärus avalduse läbivaatamata jätmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
234. 21.12.2020 2-10-58971 Isiku avaldus ja kohtumäärus avalduse menetlusse võtmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
235. 21.12.2020 2-10-53038 Kohtumäärus hagita menetluse algatamisest kohtu algatusel (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
236. 21.12.2020 2-20-18538 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
237. 21.12.2020 2-15-16081 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
238. 21.12.2020 4.-7/270 Teade invatransporditeenuse osutamise kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
239. 21.12.2020 Avaldus (KÜ Partisani 9) Menetletud  
240. 21.12.2020 Üüritasu muutmise taotlus (UÜ Gol Plus) Menetletud  
241. 21.12.2020 09-04/4144 Kiri ER4 projekti kohta (Ivangorod Linnavalitsus) Menetletud  
242. 21.12.2020 411 Avaldus (T. J.) Menetletud  
243. 21.12.2020 Teatis (OÜ VisiitPlus) Menetletud  
244. 21.12.2020 Avaldus (Daumani tn 12 elanikud) Menetletud  
245. 21.12.2020 Teatis (Archirender OÜ) Menetletud