Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
281. 21.12.2020 I.Smirnova puhkuse annulleerimine (Linnamajandusamet) Menetletud  
282. 18.12.2020 2-20-18171 Kohtumäärus esindaja määramisest ja kirjaliku vastuse nõue (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
283. 18.12.2020 2-20-129959 Kohtumäärus hagita menetluse algatamisest ja uue asja numbri andmisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
284. 18.12.2020 1-12/2725-1 Meeldetuletus (SA Viljandi Haigla) Menetletud  
285. 18.12.2020 2-19-13635 Kohtunõue vastuse esitamiseks perelepituse kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
286. 18.12.2020 2-20-10282 Kohtunõue seisukoha esitamiseks menetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
287. 18.12.2020 2-20-5682 Kohtumäärus käitumisjuhiste rakendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
288. 18.12.2020 17-2/141236-2 Abivajavast perekonnast pöördumise edastamine (Sotsiaalkindlustusamet) Menetletud  
289. 18.12.2020 3-3/124 Taotlus kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Kesklinna Gümnaasium) Menetletud  
290. 18.12.2020 3-3/122 Taotlus kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Kesklinna Gümnaasium) Menetletud  
291. 18.12.2020 3-3/120 Taotlus kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Kesklinna Gümnaasium) Menetletud  
292. 18.12.2020 3-3/123 Taotlus kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Kesklinna Gümnaasium) Menetletud  
293. 18.12.2020 7.3-1.4/11902-1 Vaktsineerimise vajaduse kaardistamine (Päästeamet) Menetletud  
294. 18.12.2020 Teatis (FIE Lolita Zastrožinova) Menetletud  
295. 18.12.2020 Päästeameti seisukoht ehituslubade ja kasutuslubade kooskõlastamisest (Päästeamet) Menetletud  
296. 18.12.2020 Kiri (RIBBON Consult OÜ) Menetletud  
297. 18.12.2020 J.Varenik põhipuhkus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
298. 18.12.2020 Teade pärimisasjas (Narva notar Sergei Nikonov) Menetletud  
299. 18.12.2020 Teatis (Archirender OÜ) Menetletud  
300. 18.12.2020 Narva linna audit 2020 (Audest Audiitorteenuste OÜ) Menetletud  
301. 18.12.2020 Infovahetus (Audest Audiitorteenuste OÜ) Menetletud  
302. 18.12.2020 käskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
303. 18.12.2020 personalikäskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
304. 18.12.2020 käskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
305. 18.12.2020 Ametijuhendi kinnitamine (Narva Linnakantselei) Menetletud  
306. 18.12.2020 Taotlus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
307. 18.12.2020 Projekti“ Kodulinn kaunimaks“ raames esitatud taotluste nõuetele vastavaks ja mittevastavaks tunnist (Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet) Menetletud  
308. 18.12.2020 Projekti“ Kodulinn kaunimaks“ raames esitatud taotluste nõuetele vastavaks ja mittevastavaks tunnist (Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet) Menetletud  
309. 18.12.2020 Projekti“ Kodulinn kaunimaks“ raames esitatud taotluste nõuetele vastavaks ja mittevastavaks tunnist (Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet) Menetletud  
310. 18.12.2020 Projekti“ Kodulinn kaunimaks“ raames esitatud taotluste nõuetele vastavaks ja mittevastavaks tunnist (Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet) Menetletud  
311. 18.12.2020 Projekti“ Kodulinn kaunimaks“ raames esitatud taotluste nõuetele vastavaks ja mittevastavaks tunnist (Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet) Menetletud  
312. 18.12.2020 Projekti“ Kodulinn kaunimaks“ raames esitatud taotluste nõuetele vastavaks ja mittevastavaks tunnist (Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet) Menetletud  
313. 18.12.2020 Käskkiri (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
314. 18.12.2020 2020.a sihtfinantseerimine eelarvе (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
315. 18.12.2020 eelarveliste assigneeringute muutmine (Narva Linnavalitsus) Menetletud