Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
316. 18.12.2020 eelarveliste assigneeringute muutmine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
317. 18.12.2020 Ametijuhendi kinnitamine (Narva Linnakantselei) 17.01.2021  
318. 18.12.2020 Kooskõlastamiseks (ELVL büroo) Menetletud  
319. 18.12.2020 Ametijuhendi kinnitamine (Narva Linnakantselei) Menetletud  
320. 18.12.2020 1.15/122 ümberpaigutamine (Narva 6.Kool) Menetletud  
321. 18.12.2020 Taotlus (AS Vant) Menetletud  
322. 18.12.2020 197/2020/1321 Kinnisasja arestimise akt ja päring 197/2020/1321 (Narva kohtutäitur Tatjana Afanasieva) Menetletud  
323. 18.12.2020 Taotlus konteinerite saamiseks (KÜ Uusküla 3) Menetletud  
324. 18.12.2020 Teatis (Archirender OÜ) Menetletud  
325. 18.12.2020 Teatis (Archirender OÜ) Menetletud  
326. 17.12.2020 2-20-18145 Isiku avaldus ja kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ning esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
327. 17.12.2020 2-10-42905 Kohtumäärus kohtu algatusel hagita menetluse algatamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
328. 17.12.2020 2-1.6/1659 Taotlus isikule eestkostja määramiseks ja abi osutamiseks (SA Narva Haigla) Menetletud  
329. 17.12.2020 2-1.6/1658 Taotlus tasu garanteerimisest kindlustamata isikule (SA Narva Haigla) Menetletud  
330. 17.12.2020 E-post Teade abivajava isiku kohta (Sotsiaalkindlustusamet) Menetletud  
331. 17.12.2020 3100,20,0716019 Teade abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
332. 17.12.2020 3100,20,0717010 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
333. 17.12.2020 2-20-3946 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
334. 17.12.2020 2-20-11356 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
335. 17.12.2020 2-20-18432 Isiku avaldus ja kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ning esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
336. 17.12.2020 2-14-61978 Isiku avaldus ja kohtumäärus avalduse käiguta jätmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
337. 17.12.2020 2-20-18524 Isiku avaldus ja kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ning esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
338. 17.12.2020 2-20-6984 Kohtumäärus isiku avalduse osalise rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
339. 17.12.2020 2-20-17339 Kohtukutse kohtuistungile 07.01.2021.a (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
340. 17.12.2020 15-1/21679-2 Järelepärimine lapsetoetuse määramise perioodi kohta (Sotsiaalkindlustusamet) Menetletud  
341. 17.12.2020 4.-11/109 Taotlus loa saamiseks kasvandiku suhtes (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
342. 17.12.2020 3100,20,0711622 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
343. 17.12.2020 3100,20,0713695 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
344. 17.12.2020 3100,20,0713472 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
345. 17.12.2020 3100,20,0713607 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
346. 17.12.2020 3100,20,0712353 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
347. 17.12.2020 3100,20,0713790 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
348. 17.12.2020 3100,20,0715925 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
349. 17.12.2020 3100,20,0712183 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
350. 17.12.2020 2330,20,0005757 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud