Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
351. 17.12.2020 3100,20,0717625 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
352. 17.12.2020 3100,20,0711882 Teade abivajava lapse kohta (Politsei- ja Piirivalveamet Põhja prefektuur) Menetletud  
353. 17.12.2020 2020.a riigieelarve (Rahandusamet) Menetletud  
354. 17.12.2020 410 Päring (Viru Vangla) Menetletud  
355. 17.12.2020 Raieloa taotlus (KÜ Jõesuu 24a) Menetletud  
356. 17.12.2020 Ametijuhendi kinnitamine (Narva Linnakantselei) Menetletud  
357. 17.12.2020 Taotlus riigilõivu tagastamiseks (Siseministeerium) Saadetud  
358. 17.12.2020 Personalikäskkiri (Narva Linnavolikogu kantselei) Menetletud  
359. 17.12.2020 Avaldus (AÜ ANIL) Menetletud  
360. 17.12.2020 Toetuse taotlemine projekti "Kodulinn kaunimaks" raames (Kreenholmi 3 KÜ) Menetletud  
361. 17.12.2020 Ettepanekute esitamine (ELVL büroo) Menetletud  
362. 17.12.2020 V.Lutuse puhkus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
363. 17.12.2020 Eelnõu kooskõlastamine (ELVL büroo) Saadetud  
364. 17.12.2020 Avaldus (Jaagor Grupp OÜ) Menetletud  
365. 17.12.2020 11-7/20/17057-2 Kiri (Maa-amet) Menetletud  
366. 17.12.2020 A.Kassimovi töölähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
367. 17.12.2020 Pretensioon (KÜ Rakvere 40) Menetletud  
368. 17.12.2020 Teatis (OÜ VisiitPlus) Menetletud  
369. 17.12.2020 Ametijuhendi kinnitamine (Narva Linnakantselei) Menetletud  
370. 17.12.2020 Põhipuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
371. 17.12.2020 2021. aastal hoolduskulude ja kommunaalteenuste ühtse kuutasu kehtestamine (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
372. 17.12.2020 2021. aastal hoolduskulude ja kommunaalteenuste ühtse kuutasu kehtestamine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
373. 17.12.2020 J.Skulatšova puhkus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
374. 17.12.2020 3124488 Järelepärimine (Julianus Inkasso OÜ) Menetletud  
375. 17.12.2020 Raieloa taotlus (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Menetletud  
376. 17.12.2020 3.2-1/23901-5 Päring (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
377. 17.12.2020 eelarveliste assigneeringute muutmine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
378. 17.12.2020 aasta lõpu andmete kajastamine bilansivälistel kontodel (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
379. 17.12.2020 töötajate sissetuleku (töötasu) arestimise aktide andmete täiendamine ja kontroll (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
380. 17.12.2020 töötajate töötuskindlustusmaksete kinnipidamise korra kontroll (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
381. 17.12.2020 töötajate pensionikindlustussüsteemiga liitumise kontroll (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
382. 17.12.2020 2020 raamatupidamiskirjendites kasutatud tegelikke kulude bilansikontode revisjoni läbiviimine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
383. 17.12.2020 andmete esitamine puhkuste kohta (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
384. 17.12.2020 puhkusetasude nõuete ja kohustuse aastainventuur (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
385. 17.12.2020 Taotlus (FIE Lolita Zastrožinova) Menetletud