Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
386. 17.12.2020 1.1-19/143 vara mahakandmine (Narva Paju Kool) Menetletud  
387. 16.12.2020 2-16-3092 Kohtumäärus eestkostja ametist vabastamisest ja lapsele uue eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
388. 16.12.2020 2-20-18494 Isiku avaldus ja kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
389. 16.12.2020 2-20-18327 Isiku avaldus ja kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
390. 16.12.2020 15-12/124538-5 Elukoha päring (Sotsiaalkindlustusamet) Menetletud  
391. 16.12.2020 Kiri - volikogu istungi korraldamisest (Viktor Šemarin - Linnavolikogu liige) Menetletud  
392. 16.12.2020 E-post Psühholoogilise abi ja küsimustiku levitamine (MTÜ VitaTiim) Menetletud  
393. 16.12.2020 2-20-18316 SA taotlus ja kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamisest (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
394. 16.12.2020 2-10-49548 Kohtumäärus menetluse algatamisest kohtu algatusel (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
395. 16.12.2020 Avaldus välireklaamist (Pet City OÜ) Menetletud  
396. 16.12.2020 2-20-15366 Kohtumäärus avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
397. 16.12.2020 Teatis (Balt Ehitusprojekt UÜ) Menetletud  
398. 16.12.2020 2-20-12810 Kohtumäärus avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
399. 16.12.2020 Teade (Politsei- ja Piirivalveamet) Menetletud  
400. 16.12.2020 5-20/751 Kiri (SA Narva Linnaelamu) Menetletud  
401. 16.12.2020 ilma Taotlus reklaamimaksu soodustuse saamiseks (MTÜ Tööstuspark Intec-Nakro) Menetletud  
402. 16.12.2020 M.Tuuder'i puhkus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
403. 16.12.2020 Käskkiri (Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
404. 16.12.2020 eelarveliste assigneeringute muutmine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
405. 16.12.2020 Raha tagastamine (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Menetletud  
406. 16.12.2020 Personalikäskkiri (Narva Linnakantselei) Menetletud  
407. 16.12.2020 11-2/20/18217-2 Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine (Maa-amet) Menetletud  
408. 16.12.2020 Väljamaksetaotlus (AÜ ŽELEZNODOROŽNIK) Menetletud  
409. 16.12.2020 Väljamaksetaotlus (AÜ Düün) Menetletud  
410. 16.12.2020 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
411. 16.12.2020 Finantseerimise tellimus (Rahandusamet) Menetletud  
412. 16.12.2020 Ametijuhendi kinnitamine (Narva Linnakantselei) Menetletud  
413. 16.12.2020 Personalikäskkiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
414. 16.12.2020 2-20-8898 Isiku 14.12.2020.a taotlus esialgse õiguskaitse kohaldamiseks ja kohtunõue seisukoha kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
415. 16.12.2020 2-20-8898 / 2-20-15647 Kohtumäärus tsiviilasjade liitmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
416. 16.12.2020 2-20-13746 Kohtumäärus eestkostja avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
417. 16.12.2020 2-20-11072 Kohtumäärus isiku avalduse osalise rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
418. 16.12.2020 09-04/4130 ER4 Projekti partneri eelarve muutmine (Ivangorod Linnavalitsus) Menetletud  
419. 16.12.2020 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
420. 16.12.2020 Ametijuhendi kinnitamine (Narva Linnakantselei) Menetletud