Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 27.03.2020 03.03.2020 enampakkumise tulemuste tühistamine ja uue võitja kinnitamine ostjaks (Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet) Menetletud  
2. 03.12.2020 2020. eelarve (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
3. 09.04.2020 2020.a eelarve sihtfinantseerimine (Rahandusamet) Menetletud  
4. 17.04.2020 2020.a eelarves ettenähtud toetuste väljamaksmise graafiku esitamine (Rahandusamet) Menetletud  
5. 18.12.2020 2020.a sihtfinantseerimine eelarvе (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
6. 30.12.2020 2020.a sihtfinantseerimise eelarvе (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
7. 23.03.2020 A.Puškini ja Malmi tn ehitustöödel platsi kasutamine (AS YIT Eesti) Menetletud  
8. 15.12.2020 Aasta lõpus algab rahvaloenduse peaproov (Statistikaamet) Menetletud  
9. 08.06.2020 Avaldus teenustasu tagastamiseks (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
10. 01.06.2020 Elroni Idasuuna sõiduplaan alates 05.06.2020 (Elron - Eesti Liinirongid AS) Menetletud  
11. 12.03.2020 Lepingu pikendamise taotlus (Ramrest Security OÜ) Menetletud  
12. 03.04.2020 RH korraldamine ja riigihanke komisjoni moodustamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
13. 18.05.2020 27-5/20/22659-2 Taotlus saamata jäänud tulu kompenseerimiseks (Maanteeamet) Menetletud  
14. 13.03.2020 teadaanne eriolukorras KOV töökorralduseks (Rahandusministeerium Regionaalhalduspoliitika osakond) Menetletud  
15. 16.03.2020 T607/REK - 020 Vastus RTS Infraehitus OÜ-st (RTS Infraehitus OÜ) Menetletud  
16. 03.02.2020 2-18-9943 03.02.2020.a kohtuistungi protokoll (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
17. 07.12.2020 03.12.2020 käskkirja nr 6-3/11745 tühistamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
18. 26.08.2020 05.08.2020 käskkirja nr 1-8/7284 muutmine (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
19. 11.05.2020 07.05.2020 käskkirja nr 1-5/4308 muutmine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
20. 21.08.2020 07.08.2020 käskkirja nr 2-2/7392 kehtetuks tunnistamine (Linnamajandusamet) Menetletud  
21. 13.02.2020 1. klassi astuvate õpilaste nimekirja esitamine (Elanikkonna perekonnaseisu ja registreerimise büroo) Menetletud  
22. 10.12.2020 2-16-3092 10.12.2020.a kohtuistungi protokoll (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
23. 16.03.2020 11.03.2020 käskkirja nr 1-8/2667 tühistamine (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
24. 16.03.2020 11.03.2020 käskkirja nr 1-8/2682 muutmine (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
25. 22.07.2020 13.07.2020 käskkirja nr 1-8/6521 muutine (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
26. 06.10.2020 14. Eestimaa talimängud (Ida-Virumaa Spordiliit) Menetletud  
27. 04.11.2020 16.10.2020 käskkirja nr 1-5/10074 muutmine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
28. 28.12.2020 16.11.2020 käskkirja nr 1-3/11159 muutmine (LMA töökorraldus) (Linnamajandusamet) Menetletud  
29. 11.12.2020 16.11.2020 käskkirja nr 1-3/11159 muutmine (LMA töökorraldus) (Linnamajandusamet) Menetletud  
30. 30.11.2020 16.11.2020 käskkirja nr 1-3/11159 muutmine (LMA töökorraldus) (Linnamajandusamet) Menetletud  
31. 04.03.2020 18.02.2020 käskkirja nr 2-2/1856 tühistamine (Linnamajandusamet) Menetletud  
32. 19.11.2020 18.10.2020 kohtumise kokkuvõtte protokoll (Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
33. 25.02.2020 19.02.2020 käskkirja nr 2-2/1879 muutmine (Linnamajandusamet) Menetletud  
34. 03.01.2020 2019 raamatupidamiskirjendites kasutatud tegelikke kulude bilansikontode revisjoni läbiviimine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
35. 09.03.2020 2-6/88 2019. majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek (AS Transervis-N) Menetletud