Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
176. 27.11.2020 3100,20,0676050 Teade abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
177. 27.11.2020 2.1-3/38477-2 Taotlus matmise korraldamiseks (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
178. 27.11.2020 2330,20,0005371 Teade abivajava lapse kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
179. 27.11.2020 2330,20,0005333 Teade abivajava lapse kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
180. 27.11.2020 1.-7/49 Taotlus eelarve assigneeringute muutmiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
181. 25.11.2020 2-20-13889 Kohtumäärus isiku avalduse osalise rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
182. 24.11.2020 2-12-46205 Kohtumäärus avalduse rahuldamata jätmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
183. 24.11.2020 2-20-3946 Avaldaja poolt esitatud 23.11.2020.a tõend (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
184. 24.11.2020 E-post Valvegraafik ajavahemikuks 04.01.2021 - 20.06.2021 (Viru Maakohtu esimees) Menetletud  
185. 24.11.2020 4.-7/253 Teade invatransporditeenuse osutamise kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
186. 24.11.2020 3100,20,0639937 Teade abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
187. 24.11.2020 2600,20,0011543 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
188. 24.11.2020 3100,20,0669824 Teade abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
189. 24.11.2020 3100,20,0665541 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
190. 24.11.2020 2-20-17186 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
191. 24.11.2020 2-20-17017 Kohtumäärus ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
192. 24.11.2020 4.-1/65 Teade kliendi käitumise kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
193. 24.11.2020 4.-10/365 Taotlus tugiisikuteenuse lõpetamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
194. 23.11.2020 3100,20,0677137 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
195. 23.11.2020 2330,20,0005427 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
196. 23.11.2020 3100,20,0673981 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
197. 23.11.2020 2-20-15404 Lapsele määratud esindaja 08.11.2020.a seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
198. 23.11.2020 2-19-14396 Kohtumäärus avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
199. 23.11.2020 2-20-8942 Kohtumäärus isikute pereteraapia teenusele suunamisest ja menetluse peatamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
200. 23.11.2020 1-20-8167 Kohtuotsus lapse süüdi tunnistamisest ja mõjutusvahendi kohaldamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
201. 23.11.2020 4.-7/252 Teade invatransporditeenuse osutamise kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
202. 20.11.2020 2-19-5078 Kohtumäärus isiku avalduse lahendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
203. 20.11.2020 2-07-19562 Puudutatud isiku avaldus eestkostja ametiaja pikendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
204. 20.11.2020 3100,20,0670456 Teade abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
205. 20.11.2020 3100,20,0666144 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
206. 20.11.2020 3100,20,0664517 Teade abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
207. 20.11.2020 3100,20,0648091 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
208. 20.11.2020 2-20-16937 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
209. 20.11.2020 2-20-16937 Kohtumäärused (avalduse menetlusse võtmine ja esindaja määramine, ekspertiisi määramine) (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
210. 20.11.2020 2-07-19562 Kohtumäärus ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud