Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
246. 16.11.2020 3100,20,0643641 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
247. 16.11.2020 3100,20,0655506 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
248. 16.11.2020 2-20-15048 Kohtumäärus avalduse osalise rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
249. 16.11.2020 2-10-65163 Kohtumäärus ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
250. 16.11.2020 2-20-16631 Kohtumäärus hagita menetluse algatamisest ja esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
251. 16.11.2020 2-20-11670 Kohtumäärus avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
252. 16.11.2020 4.-10/346 Teade tugiisikuteenuse osutamise kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
253. 13.11.2020 2-20-13647 Isiku 10.11.2020.a avaldus ühise hooldusõiguse osaliseks lõpetamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
254. 12.11.2020 2-17-11631 Kohtumäärus eestkoste lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
255. 12.11.2020 2-14-54128 Muudetud kohtumäärus eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
256. 12.11.2020 2-20-15366 Määratud esindaja 11.11.2020.a seisukoht (OÜ Advokaadibüroo Sirje Must) Menetletud  
257. 12.11.2020 3100,20,0655632 Teade abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
258. 12.11.2020 3100,20,0645559 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
259. 12.11.2020 3100,20,0650731 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
260. 12.11.2020 3100,20,0643565 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
261. 12.11.2020 3100,20,0651153 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
262. 12.11.2020 3100,20,0654896 Teade abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
263. 12.11.2020 3100,20,0642857 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
264. 12.11.2020 3100,20,0649592 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
265. 12.11.2020 1.8/11055 Käskkiri tööülesannete täitmisest (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
266. 12.11.2020 3100,20,0655061 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
267. 12.11.2020 3100,20,0654712 Teade abivajava lapse kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
268. 12.11.2020 1.10/11043 Käskkiri - põhipuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
269. 12.11.2020 1.10/11042 Käskkiri - põhipuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
270. 11.11.2020 E-post Aruanded asendushooldusteenusel viibivate laste kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
271. 11.11.2020 E-post Aruanded asendushooldusteenusel viibivate laste kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
272. 11.11.2020 2-20-13542 Kohtumäärus kokkuleppe kinnitamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
273. 11.11.2020 2-16-3092 Lapse eestkostja 09.11.2020.a avaldus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
274. 11.11.2020 2-16-3092 Lapsele määratud esindaja 09.11.2020.a arvamus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
275. 11.11.2020 120 Teatis alaealiste laste kohta (Laste Hoolekande asutus Lootus) Menetletud  
276. 11.11.2020 4.-10/344 Taotlus tugiisikuteenuse pikendamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
277. 11.11.2020 4.-3/344 Teade koduteenuste osutamise lepingu sõlmimise kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
278. 11.11.2020 4.-1/59 Teatis kliendi surma kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
279. 11.11.2020 2-14-54128 Kohtumäärus seatud eestkoste pikendamisest ja isikule uue eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
280. 11.11.2020 2-20-16361 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud