Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
106. 28.12.2020 Raha tagastamine (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Menetletud  
107. 28.12.2020 1.16/254 arengukava kinnitamine (Narva lasteaed Käoke) Menetletud  
108. 28.12.2020 Projekti“ Kodulinn kaunimaks“ raames esitatud taotluste nõuetele vastavaks ja mittevastavaks tunnis (Linnamajandusamet) Menetletud  
109. 28.12.2020 Projekti“ Kodulinn kaunimaks“ raames esitatud taotluste nõuetele vastavaks ja mittevastavaks tunnis (Linnamajandusamet) Menetletud  
110. 28.12.2020 Projekti“ Kodulinn kaunimaks“ raames esitatud taotluste nõuetele vastavaks ja mittevastavaks tunnis (Linnamajandusamet) Menetletud  
111. 28.12.2020 Projekti“ Kodulinn kaunimaks“ raames esitatud taotluste nõuetele vastavaks ja mittevastavaks tunnis (Linnamajandusamet) Menetletud  
112. 28.12.2020 Projekti“ Kodulinn kaunimaks“ raames esitatud taotluste nõuetele vastavaks ja mittevastavaks tunnis (Linnamajandusamet) Menetletud  
113. 28.12.2020 Projekti“ Kodulinn kaunimaks“ raames esitatud taotluste nõuetele vastavaks ja mittevastavaks tunnis (Linnamajandusamet) Menetletud  
114. 28.12.2020 Projekti“ Kodulinn kaunimaks“ raames esitatud taotluste nõuetele vastavaks ja mittevastavaks tunnis (Linnamajandusamet) Menetletud  
115. 28.12.2020 Projekti“ Kodulinn kaunimaks“ raames esitatud taotluste nõuetele vastavaks ja mittevastavaks tunnis (Linnamajandusamet) Menetletud  
116. 28.12.2020 Projekti“ Kodulinn kaunimaks“ raames esitatud taotluste nõuetele vastavaks ja mittevastavaks tunnis (Linnamajandusamet) Menetletud  
117. 28.12.2020 kütuse jääkide inventuur (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
118. 28.12.2020 16-6/20-15531-013 Seisukoha küsimine (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Amet) Menetletud  
119. 28.12.2020 Toetuse taotlemine projekti "Kodulinn kaunimaks" raames (KÜ Raudsilla 10) Menetletud  
120. 28.12.2020 Väljamaksetaotlus (KÜ Kerese 8) Menetletud  
121. 28.12.2020 3-19-1183 Kohtumäärus (Tartu Halduskohus Jõhvi kohtumaja) Menetletud  
122. 28.12.2020 6-1/20/6069-4 KORDUV teavitamine jäätmete ladustamisest AJ20 kõrval (Keskkonnainspektsioon) Menetletud  
123. 28.12.2020 1-17/20/3044 Maa munitsipaalomandisse andmine (Maa-amet) Menetletud  
124. 28.12.2020 2011201/33200 Teatis (Eraisik) Menetletud  
125. 28.12.2020 Taotlus (Narva linn, Daumani tn 16 KÜ) Menetletud  
126. 28.12.2020 käskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
127. 28.12.2020 2011371/26344 Taotlus (Eraisik) Menetletud  
128. 28.12.2020 2011271/32616 Taotlus (Terasteenus OÜ) Menetletud  
129. 28.12.2020 Parkimisnõuete rikkumine (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Menetletud  
130. 28.12.2020 2011271/32619 Taotlus (Terasteenus OÜ) Menetletud  
131. 28.12.2020 2011271/32620 Taotlus (Terasteenus OÜ) Menetletud  
132. 28.12.2020 2011581/12668 Teatis (Juri Kurganov) Menetletud  
133. 28.12.2020 2011201/33139 Teatis (FIE Olga Jakovleva) Menetletud  
134. 28.12.2020 Üüritasust vabastamine (SA Narva Linnaleht) Menetletud  
135. 28.12.2020 Andmete esitamine (Statistikaamet) Menetletud  
136. 28.12.2020 Ehitisregistri andmete korrastamine (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium) Menetletud  
137. 28.12.2020 2011301/16247 Teatis (FIE Olga Jakovleva) Menetletud  
138. 28.12.2020 Kaaskiri (Narva Linnavolikogu kantselei) Menetletud  
139. 28.12.2020 413 Avaldus (J. T.) Menetletud  
140. 28.12.2020 sularahakassa inventuur (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud