Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
176. 22.12.2020 Abi lapsinvaliididele (Eraisik L.K.) Menetletud  
177. 22.12.2020 Toidupakid (Eraisik Ketrin) Menetletud  
178. 22.12.2020 eelarveliste assigneeringute muutmine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
179. 22.12.2020 1-3/2020/79 haridusasutuste ümberkorraldamine (Põltsamaa Vallavolikogu) Menetletud  
180. 22.12.2020 Kaebus (Eraisik T.S.) Menetletud  
181. 22.12.2020 Teatis (Kooli põik 1 KÜ) Menetletud  
182. 22.12.2020 Narva linna kinnisasjadele isikliku kasutusõiguse seadmiseks (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Menetletud  
183. 18.12.2020 3-3/124 Taotlus kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Kesklinna Gümnaasium) Menetletud  
184. 21.12.2020 Avaldus (KÜ Partisani 9) Menetletud  
185. 21.12.2020 Üüritasu muutmise taotlus (UÜ Gol Plus) Menetletud  
186. 21.12.2020 09-04/4144 Kiri ER4 projekti kohta (Ivangorod Linnavalitsus) Menetletud  
187. 21.12.2020 411 Avaldus (T. J.) Menetletud  
188. 21.12.2020 Teatis (OÜ VisiitPlus) Menetletud  
189. 21.12.2020 Avaldus (Daumani tn 12 elanikud) Menetletud  
190. 21.12.2020 Teatis (Archirender OÜ) Menetletud  
191. 21.12.2020 1-17/20/3010 Maa riigi omandisse jätmine ja hoonestusõiguse seadmine (Maa-amet) Menetletud  
192. 21.12.2020 Avaldus (Rahu 40 elanikud) Menetletud  
193. 21.12.2020 Taotlus konteinerite saamiseks (KÜ Kangelaste 5) Menetletud  
194. 21.12.2020 Hanke korraldamine ja hinnapakkumuste läbivaatamiseks komisjoni moodustamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
195. 21.12.2020 Avaldus (Eraisik) Menetletud  
196. 21.12.2020 Taotlus (Narva Kreenholmi Gümnaasium) Menetletud  
197. 21.12.2020 Avaldus (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Menetletud  
198. 21.12.2020 Teadeanne munitsipaaleluruumi omandamisest (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Menetletud  
199. 21.12.2020 Üüritasu muutmise taotlus (MTÜ Narva Kassituba) Menetletud  
200. 21.12.2020 Hüvitise väljamaksmine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
201. 21.12.2020 Kasutusteatis nr 2011301/15944 (Archirender OÜ) Menetletud  
202. 21.12.2020 Taotlus konteinerite saamiseks (KÜ Tallinna mnt 20) Menetletud  
203. 21.12.2020 Taotlus konteinerite saamiseks (26.Juuli, 11 KÜ) Menetletud  
204. 21.12.2020 Käsundusleping (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 20.01.2021  
205. 21.12.2020 Asjaajamise üleandmine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
206. 21.12.2020 2020.a eelarve sihtfinantseerimine (Rahandusamet) Menetletud  
207. 21.12.2020 ilma Avaldus (Vnešterminal OÜ) Menetletud  
208. 21.12.2020 eelarveliste assigneeringute muutmine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
209. 21.12.2020 AH korraldamine ja pakkumuste läbivaatamiseks komisjoni moodustamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
210. 21.12.2020 Personalikäskkiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud