Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
246. 18.12.2020 Projekti“ Kodulinn kaunimaks“ raames esitatud taotluste nõuetele vastavaks ja mittevastavaks tunnist (Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet) Menetletud  
247. 18.12.2020 Käskkiri (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
248. 18.12.2020 2020.a sihtfinantseerimine eelarvе (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
249. 18.12.2020 eelarveliste assigneeringute muutmine (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
250. 18.12.2020 eelarveliste assigneeringute muutmine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
251. 18.12.2020 Ametijuhendi kinnitamine (Narva Linnakantselei) 17.01.2021  
252. 18.12.2020 Ametijuhendi kinnitamine (Narva Linnakantselei) Menetletud  
253. 18.12.2020 1.15/122 ümberpaigutamine (Narva 6.Kool) Menetletud  
254. 18.12.2020 Taotlus (AS Vant) Menetletud  
255. 18.12.2020 197/2020/1321 Kinnisasja arestimise akt ja päring 197/2020/1321 (Narva kohtutäitur Tatjana Afanasieva) Menetletud  
256. 18.12.2020 Taotlus konteinerite saamiseks (KÜ Uusküla 3) Menetletud  
257. 18.12.2020 Teatis (Archirender OÜ) Menetletud  
258. 18.12.2020 Teatis (Archirender OÜ) Menetletud  
259. 17.12.2020 2020.a riigieelarve (Rahandusamet) Menetletud  
260. 17.12.2020 410 Päring (Viru Vangla) Menetletud  
261. 17.12.2020 Raieloa taotlus (KÜ Jõesuu 24a) Menetletud  
262. 17.12.2020 Ametijuhendi kinnitamine (Narva Linnakantselei) Menetletud  
263. 17.12.2020 Taotlus riigilõivu tagastamiseks (Siseministeerium) Saadetud  
264. 17.12.2020 Personalikäskkiri (Narva Linnavolikogu kantselei) Menetletud  
265. 17.12.2020 Avaldus (AÜ ANIL) Menetletud  
266. 17.12.2020 Toetuse taotlemine projekti "Kodulinn kaunimaks" raames (Kreenholmi 3 KÜ) Menetletud  
267. 17.12.2020 V.Lutuse puhkus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
268. 17.12.2020 Avaldus (Jaagor Grupp OÜ) Menetletud  
269. 17.12.2020 11-7/20/17057-2 Kiri (Maa-amet) Menetletud  
270. 17.12.2020 A.Kassimovi töölähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
271. 17.12.2020 Pretensioon (KÜ Rakvere 40) Menetletud  
272. 17.12.2020 Teatis (OÜ VisiitPlus) Menetletud  
273. 17.12.2020 Ametijuhendi kinnitamine (Narva Linnakantselei) Menetletud  
274. 17.12.2020 Põhipuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
275. 17.12.2020 2021. aastal hoolduskulude ja kommunaalteenuste ühtse kuutasu kehtestamine (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
276. 17.12.2020 2021. aastal hoolduskulude ja kommunaalteenuste ühtse kuutasu kehtestamine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
277. 17.12.2020 J.Skulatšova puhkus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
278. 17.12.2020 Raieloa taotlus (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Menetletud  
279. 17.12.2020 eelarveliste assigneeringute muutmine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
280. 17.12.2020 aasta lõpu andmete kajastamine bilansivälistel kontodel (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud