Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
316. 16.12.2020 Väljamaksetaotlus (AÜ Baltika) Menetletud  
317. 15.12.2020 E-post Avaldus isikliku abistaja teenuse määramiseks (Eraisik) Menetletud  
318. 16.12.2020 Taotlus (Olga Medvedjeva FIE) Menetletud  
319. 16.12.2020 Taotlus (OÜ Mapri Ehitus) Menetletud  
320. 16.12.2020 Toetuse taotlemine projekti "Kodulinn kaunimaks" raames (KÜ Rakvere 20/20 ABC) Menetletud  
321. 16.12.2020 Toetuse taotlemine projekti "Kodulinn kaunimaks" raames (KÜ Rakvere20/20ABC) Menetletud  
322. 16.12.2020 Puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
323. 16.12.2020 1.1-19/121 arve esitamisest (Narva Keeltelütseum) Menetletud  
324. 15.12.2020 15.8-7/10695 Teatis abivajavate laste kohta (SA Tartu Ülikooli Kliinikum) Menetletud  
325. 14.12.2020 7.4-2.4/11630-1 Kodud tuleohutuks 2021 (Päästeamet) Menetletud  
326. 14.12.2020 Kinnisasja omandamise kitsendamise seadusest tulenev (Maaeluministeerium) Menetletud  
327. 15.12.2020 409 Taotlus (Viru Vangla) Menetletud  
328. 15.12.2020 AH tulemuste kinnitamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
329. 15.12.2020 Teatis (Narva Ehitusprojekt OÜ) Menetletud  
330. 15.12.2020 Toetuse taotlemine projekti "Kodulinn kaunimaks" raames (KÜ Rakvere20/20ABC) Menetletud  
331. 15.12.2020 Personalikäskkiri (Narva Linnavolikogu kantselei) Menetletud  
332. 15.12.2020 Vastus (OÜ Fama Invest) Menetletud  
333. 15.12.2020 Väljamaksetaotlus (KÜ Puškini 19) Menetletud  
334. 15.12.2020 A.Ivanova põhipuhkus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
335. 15.12.2020 Töölähetus A.Tjaželova, A.Ivanova (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
336. 15.12.2020 Taotlus (Questart OÜ) Menetletud  
337. 15.12.2020 Avaldus (J. A.) Menetletud  
338. 15.12.2020 Toetuse taotlemine projekti "Kodulinn kaunimaks" raames (KÜ Rahu 18) Menetletud  
339. 15.12.2020 Vastus (SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus) Menetletud  
340. 15.12.2020 Kohtudokumentide edastamine kohtuasjas nr 2-19-9867 (Riigikohus Tsiviilkolleegium) Menetletud  
341. 15.12.2020 K.Enno puhkus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
342. 15.12.2020 1.1-19/142 vahendite eraldamine töö tasustamiseks (Narva Paju Kool) Menetletud  
343. 15.12.2020 Toiduabi jaotus 2021 (ELVL büroo) Menetletud  
344. 15.12.2020 Avaldus (Eraisik) Menetletud  
345. 15.12.2020 Personalikäskkiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
346. 15.12.2020 Seletuskiri (Eraisik) Menetletud  
347. 15.12.2020 4-9/20/620 vara tasuta võõrandamise leping (MTÜ Lastekaitse Liit) Menetletud  
348. 11.12.2020 Ilma Avaldus isikule abi osutamiseks (Eraisik) Menetletud  
349. 10.12.2020 2-11-28349 Kohtumäärus eestkostja ametist vabastamisest ja isikule uue eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
350. 10.12.2020 5.23/113 Taotlus kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva 6. Kool) Menetletud