Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
421. 14.12.2020 Taotlus (SA Narva Linna Arendus) Menetletud  
422. 09.12.2020 E-post Avaldus lapsele invatransporditeenuse osutamiseks (Eraisik) Menetletud  
423. 30.12.2020 2-20-18491 Kohtudokumentide edastamine (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
424. 30.12.2020 2-10-62991 Kohtumäärus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
425. 30.12.2020 2-10-63823 Kohtumäärus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
426. 30.12.2020 Eelnõu kooskõlastamine (ELVL büroo) Menetletud  
427. 17.12.2020 2-10-42905 Kohtumäärus kohtu algatusel hagita menetluse algatamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
428. 11.12.2020 15-3/129999-7 Järelepärimine (Sotsiaalkindlustusamet) Menetletud  
429. 08.12.2020 2-10-61070 Kohtumäärus eestkostja ametist vabastamisest ja isikule uue eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
430. 01.12.2020 15-3/134923-5 Järelepärimine (Sotsiaalkindlustusamet) Menetletud  
431. 06.10.2020 324 Avaldus (V. P.) Menetletud  
432. 31.12.2020 Arvamuse küsimine (ELVL büroo) Menetletud  
433. 30.12.2020 2-20-18432 Vastamistähtaja pikendamine (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
434. 28.12.2020 Kiri (Riistaportti Kaubandus OÜ) Menetletud  
435. 28.12.2020 DM-111437-3 Keskkonnaloa eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks, menetlustähtaja pikendamine (Keskkonnaamet) Menetletud  
436. 18.12.2020 2-20-18171 Kohtumäärus esindaja määramisest ja kirjaliku vastuse nõue (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
437. 18.12.2020 2-20-10282 Kohtunõue seisukoha esitamiseks menetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
438. 17.12.2020 2-20-18524 Isiku avaldus ja kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ning esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
439. 11.12.2020 Vastus (Eraisik) Menetletud  
440. 11.12.2020 Töövutulepingu pikendamise taotlus (Eesti ESM AS) Menetletud  
441. 11.12.2020 Hansapäevad (Riga) Menetletud  
442. 11.12.2020 Käskkiri (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
443. 11.12.2020 1-27/743 Raieloa taotlus (SA Narva Linnaelamu) Menetletud  
444. 11.12.2020 Projekteerimistingimuste taotlus (Connecto Eesti AS) Menetletud  
445. 11.12.2020 Taotlus konteinerite saamiseks (KÜ Rakvere 34 Narva) Menetletud  
446. 11.12.2020 Teatis (KÜ Kangelaste 17) Menetletud  
447. 11.12.2020 Kaebus (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Menetletud  
448. 11.12.2020 Teatis (Balt Ehitusprojekt UÜ) Menetletud  
449. 11.12.2020 personalikäskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
450. 11.12.2020 käskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
451. 11.12.2020 7-8.1/20/00924 Tõendi päring O.B. suhtes (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
452. 11.12.2020 Lapsepuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
453. 11.12.2020 personalikäskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
454. 11.12.2020 Lapsepuhkus ja põhipuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
455. 11.12.2020 Põhipuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud