Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
596. 08.12.2020 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
597. 08.12.2020 K.Uustallo puhkus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
598. 08.12.2020 399 Avaldus (N. B.) Menetletud  
599. 08.12.2020 Taotlus (FIE Aleksandra Popova) Menetletud  
600. 08.12.2020 Taotlus (FIE Aleksandra Popova) Menetletud  
601. 08.12.2020 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
602. 08.12.2020 Avaldus (Eraisik) Menetletud  
603. 08.12.2020 3-13/36 arengukava tegevuskava kinnitamine (Narva Lasteaed Potsataja) Menetletud  
604. 08.12.2020 10-3/2650-1 õpilaskoha maksumus (Sillamäe Linnavalitsus) Menetletud  
605. 04.12.2020 2-10-56755 Kohtumäärus eestkostja ametist vabastamisest ja isikule uue eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
606. 03.12.2020 Ilma Taotlus sotsiaaltransporditeenuse osutamiseks (Eraisik) Menetletud  
607. 18.12.2020 7.3-1.4/11902-1 Vaktsineerimise vajaduse kaardistamine (Päästeamet) Menetletud  
608. 15.12.2020 Eelnõu kooskõlastamine (ELVL büroo) Menetletud  
609. 07.12.2020 Taotlus (INV Konsult OÜ) Menetletud  
610. 07.12.2020 E.Kõlli vaba päev (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
611. 07.12.2020 K.Johannese puhkus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
612. 07.12.2020 Puhkuste ajakava muutmine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
613. 07.12.2020 Raieloa taotlus (Jaagor Grupp OÜ) Menetletud  
614. 07.12.2020 Ametijuhendi kinnitamine (Narva Linnakantselei) Menetletud  
615. 07.12.2020 2.2-1/704-1 Teade parkimisnõuete rikkumise kohta (Politsei- ja Piirivalveamet) Menetletud  
616. 07.12.2020 Hanke korraldamine ja hinnapakkumiste läbivaatamiseks komisjoni moodustamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
617. 07.12.2020 Ametijuhendi kinnitamine (Narva Linnakantselei) Menetletud  
618. 07.12.2020 personalikäskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
619. 07.12.2020 J. Tsimmermani puhkus (Narva Linnavolikogu kantselei) Menetletud  
620. 07.12.2020 10-2/820 õpilaskoha maksumus (Rakvere Vallavalitsus) Menetletud  
621. 07.12.2020 Päikesepargi ehitusobjekti kohta (Logistikaguru OÜ) Menetletud  
622. 07.12.2020 Käskkiri (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
623. 07.12.2020 2-5/1137-3 Järelepärimine (Tartu Vangla) Menetletud  
624. 07.12.2020 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
625. 07.12.2020 Taotlus konteinerite saamiseks (KÜ Kangelaste 17) Menetletud  
626. 07.12.2020 personalikäskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
627. 07.12.2020 põhipuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
628. 07.12.2020 Avaldus (Eraisik) Menetletud  
629. 07.12.2020 03.12.2020 käskkirja nr 6-3/11745 tühistamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
630. 07.12.2020 Raieloa taotlus (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Menetletud