Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
631. 07.12.2020 Avaldus (Eraisik) Menetletud  
632. 07.12.2020 Taotlus (Kuubik Projekt OÜ) Menetletud  
633. 07.12.2020 3.2-1/23901-5 Nõudekiri/taotlus kriminaalasjas (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
634. 07.12.2020 Raieloa taotlus (KÜ 26 Juuli 29) Menetletud  
635. 07.12.2020 Renditasu peatamine eriolukorra tõttu (International Association For Human Values - Estonia MTÜ) Menetletud  
636. 07.12.2020 Teatis (OÜ VisiitPlus) Menetletud  
637. 07.12.2020 Renditasu vähendamine (Fie Lilia Timofejeva) Menetletud  
638. 07.12.2020 Avaldus (Eraisik) Menetletud  
639. 07.12.2020 Dokumentide edastamine (Eraisik) Menetletud  
640. 07.12.2020 Teatis (Balt Ehitusprojekt UÜ) Menetletud  
641. 07.12.2020 ilma Välireklaami avaldus (Clear Channel Estonia OÜ) Menetletud  
642. 07.12.2020 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
643. 07.12.2020 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
644. 07.12.2020 Taotlus (Vedelgaas OÜ) Menetletud  
645. 03.12.2020 E-post Teade abivajava lapse kohta (Sotsiaalkindlustusameti Ohvriabi (Narva osakond)) Menetletud  
646. 03.12.2020 E-post Teade abivajava lapse kohta (Sotsiaalkindlustusameti Ohvriabi (Narva osakond)) Menetletud  
647. 03.12.2020 2-2/155 Avaldus kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Kreenholmi Gümnaasium) Menetletud  
648. 03.12.2020 2-2/154 Avaldus kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Kreenholmi Gümnaasium) Menetletud  
649. 28.12.2020 Teabenõue (Jana Kondrašova - linnavolikogu liige) Menetletud  
650. 17.12.2020 Ettepanekute esitamine (ELVL büroo) Menetletud  
651. 02.12.2020 Ilma Isiku avaldus kohtule avalduse esitamiseks (Eraisik) Menetletud  
652. 01.12.2020 4.-10/371 Taotlus kliendi hooldusvajaduse ümberhindamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
653. 28.12.2020 Eelnõu (ELVL büroo) Saadetud  
654. 28.12.2020 3125888 Järelepärimine (Julianus Inkasso OÜ) Menetletud  
655. 23.12.2020 Taotlus dok-registrile juurdepääsu tegemiseks ja e-posti loomiseks (Narva Linnakantselei) Menetletud  
656. 17.12.2020 2-20-18145 Isiku avaldus ja kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ning esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
657. 17.12.2020 2-20-18432 Isiku avaldus ja kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ning esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
658. 17.12.2020 2-14-61978 Isiku avaldus ja kohtumäärus avalduse käiguta jätmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
659. 08.12.2020 3315K KÄSK (Eesti Kaitsevägi 1.Jalaväebrigaad) Menetletud  
660. 04.12.2020 Teade enampakkumise nurjunuks tunnistamise kohta (SA Narva Linna Arendus) Menetletud  
661. 04.12.2020 Eelarve vahendite ümberpaigutamine (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
662. 04.12.2020 396 Päring (Tallinna Vangla) Menetletud  
663. 04.12.2020 D.Bjorkland`i põhipuhkus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
664. 04.12.2020 121 ümberpaigutamine (Narva Spordikool Energia) Menetletud  
665. 04.12.2020 Eelarve vahendite ümberpaigutamine (Narva Linnavalitsus) Menetletud