Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 31.12.2021 Tallinn-Narva bussiliinide sõiduplaanid alates 01.01.2022 (LUX EXPRESS ESTONIA AS) Menetletud  
2. 31.12.2021 Põhipuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
3. 31.12.2021 käskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
4. 31.12.2021 käskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
5. 31.12.2021 Energiatoetuse menetlemisega seotud tööjaotuse korraldamine ja tööplaani kinnitamine (Narva Linnavalitsus) 30.01.2022  
6. 31.12.2021 Tähtaja pikendamine (Ankur Apartments OÜ) Menetletud  
7. 31.12.2021 Ettepanek (OÜ Edlen Service) Menetletud  
8. 31.12.2021 Pretensioon (Zepparth OÜ) 30.01.2022  
9. 31.12.2021 Nime muutmine (Eraisik) Menetletud  
10. 30.12.2021 Finantseerimise tellimus (Rahandusamet) Menetletud  
11. 30.12.2021 Taotlus (Riigi Tugiteenuste Keskus) Menetletud  
12. 30.12.2021 Väljamaksetaotlus (AÜ ANIL) Menetletud  
13. 30.12.2021 Toetuse taotlemine projekti "Kodulinn kaunimaks" raames (KÜ Raudsilla 10) Menetletud  
14. 30.12.2021 Hanke korraldamine ja hinnapakkumuste läbivaatamiseks komisjoni moodustamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
15. 30.12.2021 J.Skulatšova puhkus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
16. 30.12.2021 Põhipuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
17. 30.12.2021 Põhipuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
18. 30.12.2021 Põhipuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
19. 30.12.2021 Ametniku tähtajatu üleviimine teisele ametikohale (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
20. 30.12.2021 Vastus (I.Tšertkova) (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
21. 30.12.2021 Anton Võlitok`i teenistusest vabastamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
22. 30.12.2021 Töölähetus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
23. 30.12.2021 M.Leitsingeri puhkus (Linnamajandusamet) Menetletud  
24. 30.12.2021 Puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
25. 30.12.2021 2021.a sihtfinantseerimise eelarve vahendite ümberpaigutamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
26. 30.12.2021 Kutse (Narva Vesi AS) Menetletud  
27. 29.12.2021 Volikiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
28. 29.12.2021 Eelnõu (ELVL büroo) Menetletud  
29. 29.12.2021 Infovahetus (Audest Audiitorteenuste OÜ) Menetletud  
30. 29.12.2021 Avaldus (Narva Küberareng MTÜ) Menetletud  
31. 29.12.2021 K.Stepanova puhkuseosa annulleerimine (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
32. 29.12.2021 Raieloa taotlus (Eraisikud) Menetletud  
33. 29.12.2021 Erakorraline aktsionäride üldkoosolek (Narva Vesi AS) Menetletud  
34. 29.12.2021 Eelnõu (ELVL büroo) Menetletud  
35. 29.12.2021 Auditikava (Audest Audiitorteenuste OÜ) 02.02.2022