Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
141. 28.12.2021 Infotahvlid (Linnamajandusamet) Menetletud  
142. 28.12.2021 26.11.2021 käskkirja nr 2-2/11378 muutmine (Linnamajandusamet) Menetletud  
143. 28.12.2021 e-kiri Tõendi päring (INSA) Menetletud  
144. 28.12.2021 Taotlus (Narva paljulasteliste perede ühing PEREKOLLE) Menetletud  
145. 27.12.2021 K.Pavlovi vabad päevad (Narva Linnakantselei) Menetletud  
146. 27.12.2021 Kütuse ostmine sõiduki jaoks (Narva LV Kultuuriosakond) Menetletud  
147. 27.12.2021 7.3-1.4/9787-1 IE regionaalse kriisikomisjoni protokoll (Päästeamet) Menetletud  
148. 27.12.2021 Hüvitise väljamaksmine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
149. 27.12.2021 Avalduse edastamine (Telereklaami OÜ(ajaleht Gorod)) 26.01.2022  
150. 27.12.2021 personalikäskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
151. 27.12.2021 9-4/28 Taotlus (Narva Täiskasvanute Kool) Menetletud  
152. 27.12.2021 2021.a sihtfinantseerimise eelarve (Rahandusamet) Menetletud  
153. 27.12.2021 2021.a sihtfinantseerimise eelarve (Rahandusamet) Menetletud  
154. 27.12.2021 Asjaajamise üleandmine-vastuvõtmine (Narva Linnakantselei) 26.01.2022  
155. 27.12.2021 Linnapea teenistuslähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
156. 27.12.2021 G.Zaitsevi töölähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
157. 27.12.2021 Finantseerimise tellimus (Rahandusamet) Menetletud  
158. 27.12.2021 Toetuse taotlemine projekti "Kodulinn kaunimaks" raames (KÜ Uusküla 9) Menetletud  
159. 27.12.2021 Toetuse taotlemine projekti "Kodulinn kaunimaks" raames (KÜ Rahu 22 Narva) Menetletud  
160. 27.12.2021 A.Kibkalo töölähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
161. 27.12.2021 Käskkirja muutmine (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
162. 27.12.2021 Kasutamata jäänud puhkuse hüvitamine (Narva Linnakantselei) 26.01.2022  
163. 27.12.2021 7-8.1/21/01767 Tõendi päring J.V. suhtes (Eesti Töötukassa) Menetletud  
164. 27.12.2021 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
165. 27.12.2021 20/231221 Taotlus alltöövõtja kasutamiseks nr 20 (AS Ehitustrust) Menetletud  
166. 27.12.2021 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
167. 27.12.2021 Pöördumine (Jelena Pahhomova - Linnavolikogu liige) Menetletud  
168. 27.12.2021 Taotlus RL tagastamiseks (Siseministeerium) Menetletud  
169. 27.12.2021 Päring (Eraisik N.G.) Menetletud  
170. 27.12.2021 Eelnõu (ELVL büroo) Menetletud  
171. 27.12.2021 Avaldus (Eraisik M.P.) 26.01.2022  
172. 27.12.2021 Taotlus RL tagastamiseks (Siseministeerium) Menetletud  
173. 27.12.2021 Tähtaja pikendamine (Ankur Apartments OÜ) Menetletud  
174. 27.12.2021 käskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
175. 27.12.2021 Skatepark teavitustahvlid (Jaagor Grupp OÜ) Menetletud