Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
246. 22.12.2021 Teatis (Jaagor Grupp OÜ) Menetletud  
247. 22.12.2021 Arvamuse avaldamine (Terra Kaubanduse OÜ) Menetletud  
248. 22.12.2021 ilma Ettepanek lisatöödeks (AlphaGIS OÜ) Menetletud  
249. 22.12.2021 Projekti“ Kodulinn kaunimaks“ raames esitatud taotluste nõuetele vastavaks ja mittevastavaks tunnist (Linnamajandusamet) Menetletud  
250. 22.12.2021 Käskkiri (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
251. 22.12.2021 Avaldus (Holm Bank AS) Menetletud  
252. 22.12.2021 Välireklaami paigaldamiseks linnavara üürile andmine (WEB Dart Media OÜ) (Linnamajandusamet) Menetletud  
253. 22.12.2021 Põhipuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
254. 22.12.2021 Lapsepuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
255. 22.12.2021 Vaba päeva andmine (Narva Linnakantselei) Menetletud  
256. 22.12.2021 käskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
257. 22.12.2021 Muudatusettepanek nr 18 (Pööningu aknad ja luugid) Raekoda (AS Ehitustrust) Menetletud  
258. 22.12.2021 käskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
259. 22.12.2021 Puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
260. 22.12.2021 9.3-1/21/13123-3 Terviseohutuse hinnang Narva Eesti Kooli (Terviseamet) Menetletud  
261. 22.12.2021 Narva-Jõesuu linna üldplaneering (Narva-Jõesuu Linnavalitsus) Menetletud  
262. 22.12.2021 546 Päring (Siseministeerium) Menetletud  
263. 22.12.2021 Teade (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Amet) Menetletud  
264. 22.12.2021 11.2-16/1700 Otsus (Riigi Tugiteenuste Keskus) Menetletud  
265. 22.12.2021 T.Bogdanova puhkus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
266. 22.12.2021 4-3-/8 Maakondade arengustrateegia (IVOL) Menetletud  
267. 22.12.2021 M.Sazonovi puhkus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
268. 22.12.2021 I.Brodnevi töölähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
269. 22.12.2021 S.Tõsjatovi puhkus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
270. 22.12.2021 Kahjunõue (Hugo.legal) Menetletud  
271. 21.12.2021 3100,21,0770695 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
272. 21.12.2021 2-20-4104 Kohtunõue menetluskulude nimekirja ja seisukoha esitamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
273. 21.12.2021 3100,21,0780635 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
274. 21.12.2021 3100,21,0780524 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
275. 21.12.2021 3100,21,0779486 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
276. 21.12.2021 3-3/115 Taotlus kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Kesklinna Gümnaasium) Menetletud  
277. 21.12.2021 4.-7/303 Teade invatransporditeenuse osutamise kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
278. 21.12.2021 Hanke tulemused (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
279. 21.12.2021 Finantseerimise taotlus (Narva Õigeusu Gümnaasium) 20.01.2022  
280. 21.12.2021 3-2/65 Hoolekogu moodustamine (Narva Kesklinna Gümnaasium) Menetletud