Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
281. 21.12.2021 Eelnõu kooskõlastamine (ELVL büroo) Menetletud  
282. 21.12.2021 Taotlus (Narva LV Kultuuriosakond) Menetletud  
283. 21.12.2021 Taotlus (Narva LV Kultuuriosakond) Menetletud  
284. 21.12.2021 545 Päringu edastamine (Rahvusarhiiv) Menetletud  
285. 21.12.2021 Maaparandushoiukava 2021-2027 eelnõu esitamine kooskõlastamiseks (Põllumajandus- ja Toiduamet) Menetletud  
286. 21.12.2021 9.3-1/21/17147-2 Terviseohutuse hinnang Narva Eesti Lasteaed Punamütsike eelprojektile (Terviseamet) Menetletud  
287. 21.12.2021 5.31/12347 Reservfondist vahendite eraldamise taotlus (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
288. 21.12.2021 6-3/21/25227-2 Seisukoha avaldamine (Keskkonnaamet) Menetletud  
289. 21.12.2021 Arvamuse avaldamine (OÜ VKG Elektrivõrgud) Menetletud  
290. 21.12.2021 Komisjoni moodustamine (Narva LV Kultuuriosakond) Menetletud  
291. 21.12.2021 Kasutusloa andmine (Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet) Menetletud  
292. 21.12.2021 Põhipuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
293. 21.12.2021 Põhipuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
294. 21.12.2021 544 Päring (O. M.) Menetletud  
295. 21.12.2021 A.Artemjevi puhkus (Linnamajandusamet) Menetletud  
296. 21.12.2021 Piirete otsakorkide kokkulepe (Jaagor Grupp OÜ) Menetletud  
297. 21.12.2021 Teadeanne munitsipaaleluruumi omandamisest (Eraisikud) Menetletud  
298. 21.12.2021 Põhipuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
299. 21.12.2021 Toetuse taotlemine projekti "Kodulinn kaunimaks" raames (KÜ Haigla 14) Menetletud  
300. 21.12.2021 Andmete parandamine EHR-is (Maa-amet) Menetletud  
301. 21.12.2021 G.Zaitsevi töölähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
302. 21.12.2021 Teadeanne munitsipaaleluruumi omandamisest (Eraisikud) Menetletud  
303. 21.12.2021 1-16/166 2022.a eelarvest (SA Narva Linna Arendus) Menetletud  
304. 21.12.2021 Kahju hüvitamise nõue (Eraisikud) Menetletud  
305. 21.12.2021 Puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
306. 21.12.2021 Avaldus (KÜ Tiimanni 18c) Menetletud  
307. 21.12.2021 Rulapargi eskiis (Skatepargid OÜ) Menetletud  
308. 20.12.2021 Valimiskomisjoni otsus ja protokoll (Narva linna valimiskomisjon) Menetletud  
309. 20.12.2021 ilma Teenuse pakkumus (Ehitusagentuur OÜ) Menetletud  
310. 20.12.2021 Käskkiri (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
311. 20.12.2021 Volikogu istungi otsused (Narva Linnavolikogu kantselei) Menetletud  
312. 20.12.2021 4.3/428 Taotlus koduteenuse osutamise lõpetamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
313. 20.12.2021 4.-10/351 Teade tugiisikuteenuse osutamise lõpetamise kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
314. 20.12.2021 2-21-19758 Isiku avaldus ja kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ning esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
315. 20.12.2021 2-21-19674 Kohtumäärus ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud