Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
316. 20.12.2021 e-kiri Pöördumine seoses tänavavalgustuse renoveerimisega (Eraisik I.P.) Menetletud  
317. 20.12.2021 2-21-19674 Kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ning esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
318. 20.12.2021 Lapsepuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
319. 20.12.2021 2-21-10890 Kohtumäärus isiku määruskaebuse rahuldamata jätmise kohta (Tartu Ringkonnakohus) Menetletud  
320. 20.12.2021 2-20-5092 Kohtumäärus avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
321. 20.12.2021 ilma Vastus aktile ja hankelepingu muudatusettepanekule (Archaeology Team OÜ) Menetletud  
322. 20.12.2021 E-post Teade alaealise lapse suhtes (Eraisik) Menetletud  
323. 20.12.2021 V.Bohhani puhkus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
324. 20.12.2021 6-5/21/24350-2 Ettepanekud (Keskkonnaamet) Menetletud  
325. 20.12.2021 NJ-JUH-6/1042-6 Vastus pöördumisele (Enefit Power AS) Menetletud  
326. 20.12.2021 Taotlus RL tagastamiseks (Siseministeerium) Menetletud  
327. 20.12.2021 VEV.01-03/1196-1 Vastus (OÜ VKG Elektrivõrgud) Menetletud  
328. 20.12.2021 Taotlus RL tagastamiseks (Siseministeerium) Menetletud  
329. 20.12.2021 A.Kassimovi töölähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
330. 20.12.2021 2-1/204 Taotlus (SA Narva Muuseum) Menetletud  
331. 20.12.2021 1-5/21/17321-2 Kiri (Maa-amet) Menetletud  
332. 20.12.2021 Personalikäskkiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
333. 20.12.2021 Töölähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
334. 20.12.2021 3-3/114 Taotlus (Narva Kesklinna Gümnaasium) Menetletud  
335. 20.12.2021 Personalikäskkiri (Narva Linnavolikogu kantselei) Menetletud  
336. 20.12.2021 2021.a sihtfinantseerimise eelarve (Rahandusamet) Menetletud  
337. 20.12.2021 543 Päring (N. S.) Menetletud  
338. 20.12.2021 Tasustamata puhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
339. 20.12.2021 Põhipuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
340. 20.12.2021 Toetuse taotlemine projekti "Kodulinn kaunimaks" raames (KÜ Partisani 3) Menetletud  
341. 20.12.2021 Avaldus (KÜ Daumani 18 korteriomanikud) Menetletud  
342. 20.12.2021 Väljamaksetaotlus (KÜ Gerassimovi 11) Menetletud  
343. 20.12.2021 Finantseerimise taotlus (VIA Magic Land) Menetletud  
344. 20.12.2021 Narva tenniseväljakute eskiis (Kivipartner OÜ) Menetletud  
345. 20.12.2021 Teatis (KÜ Rahu 34) Menetletud  
346. 20.12.2021 A.Galaktionova puhkus (Linnamajandusamet) Menetletud  
347. 20.12.2021 16.12.2021 käskkirja nr 2-2/12170 muutmine (N.Šibalova) (Linnamajandusamet) Menetletud  
348. 20.12.2021 Avaldus (KÜ Uusküla 9) Menetletud  
349. 20.12.2021 Suur-Aguli 9 hoone eskiis (Opusvitae OÜ) Menetletud  
350. 20.12.2021 E.Uusküla puhkus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud