Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
351. 20.12.2021 Teatis (KÜ Rahu 34) Saadetud  
352. 20.12.2021 14.12.2021 käskkirja nr 1-6/12053 muutmine (J.Tšumakov) (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
353. 20.12.2021 J.Tšumakovi puhkus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
354. 20.12.2021 ilma dokumendiregistri statistika 12.12.2021 (Linnapea) 19.01.2022  
355. 20.12.2021 Avaliku ürituse loa taotlus (Kultuuriosakond) Menetletud  
356. 20.12.2021 DM-117213-12 Keskkonnaloa nr KL-514226 väljastamise korraldus (Keskkonnaamet) Menetletud  
357. 20.12.2021 Taotlus (Eestimaa Spordiliit Jõud) Menetletud  
358. 20.12.2021 Ületunnitöö (Narva Linnakantselei) Menetletud  
359. 20.12.2021 L.Degeli teenistuslähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
360. 20.12.2021 Andmete esitamine (Narva LV Kultuuriosakond) Menetletud  
361. 17.12.2021 2-20-13647 Kohtukutse kohtuistungile 18.01.2022.a (Tartu Ringkonnakohus) Menetletud  
362. 17.12.2021 2-20-13647 Kohtumäärus kohtuistungi korraldamise kohta (Tartu Ringkonnakohus) Menetletud  
363. 17.12.2021 Ilma Võla kustutamise graafik (Eraisik) Menetletud  
364. 17.12.2021 3-11/335 Taotlus nõusoleku saamiseks (Harjumaa SOS Lasteküla programm) Menetletud  
365. 17.12.2021 3100,21,0750424 Teade abivajava lapse kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
366. 17.12.2021 3100,21,0750424 Teade abivajava lapse kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
367. 17.12.2021 E-post Teade abivajava lapse kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
368. 17.12.2021 E-post Palve dokumentide väljastamiseks (Eraisik) Menetletud  
369. 17.12.2021 2-2/168 Avaldus kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Kreenholmi Gümnaasium) Menetletud  
370. 17.12.2021 E-post Teade abivajavate laste kohta (Eraisik) Menetletud  
371. 17.12.2021 Finantseerimise taotlus (MTÜ Henrich Hanseni nimeline Narva muinsuste selts) Menetletud  
372. 17.12.2021 3100,21,0733409 Teade abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
373. 17.12.2021 2-21-19572 Kohtumäärus ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
374. 17.12.2021 2-21-19572 Kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ning esindaja määramisest (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
375. 17.12.2021 E-post Teabenõue (A.J. eraisik) Menetletud  
376. 17.12.2021 Teatis (Jaagor Grupp OÜ) Menetletud  
377. 17.12.2021 Eelarve vahendite ümberpaigutamine (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
378. 17.12.2021 15.12.2021 käskkirja nr 2-2/12132 muutmine (L.Golubtšikova puhkus) (Linnamajandusamet) Menetletud  
379. 17.12.2021 R.Aleksejeva puhkus (Linnamajandusamet) Menetletud  
380. 17.12.2021 Personalikäskkiri (Linnamajandusamet) Menetletud  
381. 17.12.2021 Finantseerimise taotlus (MPEÕK Narva Kaheteistkümne Püha Apostli Kogudus) Menetletud  
382. 17.12.2021 C/515 Avaldus kasutusõiguste seadmiseks kinnistutele (Narva Vesi AS) Menetletud  
383. 17.12.2021 Avaldus kasutusõiguste seadmiseks kinnistutele (AS Hesburger) 16.01.2022  
384. 17.12.2021 Personalikäskkiri (Narva Linnakantselei) Menetletud  
385. 17.12.2021 Finantseerimise tellimus (Rahandusamet) Menetletud