Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
36. 30.12.2021 Ametniku tähtajatu üleviimine teisele ametikohale (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
37. 30.12.2021 Vastus (I.Tšertkova) (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
38. 30.12.2021 Anton Võlitok`i teenistusest vabastamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
39. 30.12.2021 Töölähetus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
40. 30.12.2021 M.Leitsingeri puhkus (Linnamajandusamet) Menetletud  
41. 30.12.2021 Puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
42. 30.12.2021 2021.a sihtfinantseerimise eelarve vahendite ümberpaigutamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
43. 30.12.2021 Kutse (Narva Vesi AS) Menetletud  
44. 29.12.2021 2111371/31995 Taotlus (OÜ KENKMA) Menetletud  
45. 29.12.2021 2.1-3/41825-1 Taotlus surnu isiku matmise korraldamiseks (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
46. 29.12.2021 Ilma Avaldus materiaalse abi saamiseks (Eraisik) Menetletud  
47. 29.12.2021 11-26/2021/714 Teatis abivajava lapse kohta (SA Tallinna Lastehaigla) Menetletud  
48. 29.12.2021 Volikiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
49. 29.12.2021 Eelnõu (ELVL büroo) Menetletud  
50. 29.12.2021 Infovahetus (Audest Audiitorteenuste OÜ) Menetletud  
51. 29.12.2021 Avaldus (Narva Küberareng MTÜ) Menetletud  
52. 29.12.2021 K.Stepanova puhkuseosa annulleerimine (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
53. 29.12.2021 Raieloa taotlus (Eraisikud) Menetletud  
54. 29.12.2021 Erakorraline aktsionäride üldkoosolek (Narva Vesi AS) Menetletud  
55. 29.12.2021 551 Päring (I. T.) Menetletud  
56. 29.12.2021 Eelnõu (ELVL büroo) Menetletud  
57. 29.12.2021 Auditikava (Audest Audiitorteenuste OÜ) 02.02.2022  
58. 29.12.2021 Teenistuslähetus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
59. 29.12.2021 550 Päring (Linnamajandusamet) Menetletud  
60. 29.12.2021 Volikiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
61. 29.12.2021 Volikiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
62. 29.12.2021 Volikiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
63. 29.12.2021 Volikiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
64. 29.12.2021 Volikiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
65. 29.12.2021 E-post Tellimiskiri (MTÜ Narva avatud noortekeskus RLK) Menetletud  
66. 29.12.2021 käskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
67. 29.12.2021 Töövõtulepingu nr 98/2021 tähtaja pikendamiseks (OÜ N&V) Menetletud  
68. 29.12.2021 Jackline Holter’i puhkuselt tagasikutsumine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
69. 29.12.2021 Pöördumine (Eraisik L.L.) Menetletud  
70. 29.12.2021 Käskkiri (Narva LV Kultuuriosakond) Menetletud