Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 24.05.2021 2021. a eelarve muutmine (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
2. 05.02.2021 2021.a aastasse üleminevad lepingud (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
3. 14.05.2021 2021.a eelarve sihtfinantseerimine (Rahandusamet) Menetletud  
4. 20.04.2021 2021.a eelarve sihtfinantseerimine (Rahandusamet) Menetletud  
5. 29.03.2021 2021.a sihtfinantseerimine eelarvе (Rahandusamet) Menetletud  
6. 16.12.2021 Avaldus ilutulestike korraldamiseks (Tulekild Pürotehnika OÜ) Menetletud  
7. 22.04.2021 VEV.01-03/437 Avaldus kasutusõiguste seadmiseks kinnistutele (OÜ VKG Elektrivõrgud) Menetletud  
8. 25.10.2021 Eelarve vahendite ümberpaigutamine (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
9. 06.08.2021 2-21-7361 Kohtukutse nr 2-21-7361 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
10. 29.07.2021 Kutse (IVOL) Menetletud  
11. 30.04.2021 Maa-ala osa aadressil Narva, Aleksander Puškini tänav L2 kasutamine (FIDERA BALTIC OÜ) (Linnamajandusamet) Menetletud  
12. 27.07.2021 Maa-ala osade tasuta ajutine kasutamine (Politsei- ja Piirivalveamet) (Linnamajandusamet) Menetletud  
13. 21.05.2021 Narva linna 2021.aasta eelarvest (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
14. 26.08.2021 toitlustusteenus (Baltic Restaurants Estonia AS) Menetletud  
15. 28.07.2021 TULEMUSED: KOV ja asutuste autokütuste ühishanke 2021-2025 (MTÜ Riigihangete Keskus) Menetletud  
16. 09.06.2021 08.06.2021 käskkirja nr 2-2/5452 täiendamine (Linnamajandusamet) Menetletud  
17. 21.10.2021 08.09.2021 käskkirja nr 1-8/8519 muutmine (D.Polubojarovi puhkus) (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
18. 14.09.2021 2-19-125427 09.09.2021.a kohtuistungi protokoll (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
19. 15.01.2021 e-kiri 12. sadamaboksi ehitusjärgne garantii (Vant AS) Menetletud  
20. 20.05.2021 12.05.2021 käskkirja nr 2-2/4412 muutmine (J.Golovkina 17.05-31.05.21 puhkuse annulleerimine) (Linnamajandusamet) Menetletud  
21. 01.11.2021 13.09.2021 käskkirja 1-5/8641 „Narva giidide atesteerimise komisjoni moodustamine“ muutmine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
22. 14.12.2021 2-21-18449 13.12.2021.a isiku ärakuulamise protokoll (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
23. 20.12.2021 14.12.2021 käskkirja nr 1-6/12053 muutmine (J.Tšumakov) (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
24. 17.12.2021 15.12.2021 käskkirja nr 2-2/12132 muutmine (L.Golubtšikova puhkus) (Linnamajandusamet) Menetletud  
25. 20.09.2021 2-16-5963 16.09.2021.a vastus järelepärimisele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
26. 20.12.2021 16.12.2021 käskkirja nr 2-2/12170 muutmine (N.Šibalova) (Linnamajandusamet) Menetletud  
27. 27.08.2021 19.08.2021 käskkirja nr 2-2/7833 muutmine (Linnamajandusamet) Menetletud  
28. 26.01.2021 14-11/780-1 2020 aasta planeerimistegevusest (Rahandusministeerium) Menetletud  
29. 22.02.2021 E-post 2020.a aruanne (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
30. 15.03.2021 5.31/2349 2020.a majandusaasta aruanne (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
31. 08.01.2021 2020.a sihtfinantseerimise eelarve (Rahandusamet) Menetletud  
32. 08.01.2021 2020.a sihtfinantseerimise eelarve (Rahandusamet) Menetletud  
33. 08.01.2021 2020.a sihtfinantseerimise eelarve (Rahandusamet) Menetletud  
34. 07.01.2021 2020.a sihtfinantseerimise umberpaigutamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
35. 09.04.2021 2-6/91 2020.a. majandusaasta kahjumi katmise ettepanek (AS Transervis-N) Menetletud