Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
106. 01.08.2022 Vastus päringule isikutele töölesõidu toetuse määramise osas (Eesti Töötukassa Ida-Virumaa osakond Narva büroo) Saadetud  
107. 01.08.2022 Vastus teatele abivajava isiku suhtes (SA Sillamäe Haigla) Saadetud  
108. 01.08.2022 Vastus isiku pöördumisele (Eraisik) Saadetud  
109. 01.08.2022 Vastus isiku palvele abivajava isiku suhtes (Eraisik) Saadetud  
110. 01.08.2022 Vastus järelepärimisele seisukoha esitamiseks isiku avalduse osas (Narva kohtutäitur Andrei Krek) Saadetud  
111. 01.08.2022 Seisukoht esialgse õiguskaitse taotluse ja põhiavalduse osas (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
112. 01.08.2022 Teade abivajava isiku kohta (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
113. 01.08.2022 Seisukoht isiku avaldusele ühise hooldusõiguse osaliseks lõpetamise osas (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
114. 01.08.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-21-12613 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
115. 01.08.2022 Järelepärimine lapse tervisliku seisundi kohta (OÜ Perearst Raissa Kartušina) Menetletud  
116. 01.08.2022 Järelepärimine lapse tervisliku seisundi kohta (OÜ Perearst Svetlana Sinkina) Menetletud  
117. 01.08.2022 Hinnapäring (Ettevõtted) Saadetud  
118. 01.08.2022 Liikluskorralduse muudatused (AS Transservis-N) Saadetud  
119. 29.07.2022 Kiri (Eraisik) Saadetud  
120. 29.07.2022 Protokolli edastamine (Lounge Cafe OÜ) Saadetud  
121. 29.07.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-10-61448 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
122. 29.07.2022 Järelepärimine lapse tervisliku seisundi kohta (OÜ Medisvet N.P.S) Saadetud  
123. 29.07.2022 Kiri (Narva Noorte Meremeeste Klubi) Saadetud  
124. 28.07.2022 Vastus pöördumisele isiku suhtes (Eraisik) Saadetud  
125. 28.07.2022 Kohtuväline suhtlemiskord (Eraisikud) Saadetud  
126. 28.07.2022 Teade sundvalduse seadmise kohta (KÜ Vestervalli 11) Saadetud  
127. 28.07.2022 Nõue võlgnevuse tasumiseks (MTÜ Ida Politsei Spordiklubi) Saadetud  
128. 28.07.2022 Narvas Jõe tn 3 asuva maa-ala osa kasutamine (OÜ Puhtus ja Hoolitsus) Saadetud  
129. 28.07.2022 Vastus teatele abivajava isiku kohta (Eesti Töötukassa Ida-Virumaa osakond Narva büroo) Saadetud  
130. 28.07.2022 Seisukoht isiku avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
131. 28.07.2022 Seisukoht isiku avaldusele vanemate hooldusõiguse osas (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
132. 28.07.2022 Hinnapäring (Ettevõtted) Saadetud  
133. 28.07.2022 vastus (Eraisik) Saadetud  
134. 27.07.2022 Vastus teabenõudele (A.J. eraisik) Saadetud  
135. 27.07.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-14-54128 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
136. 27.07.2022 Järelepärimine isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
137. 27.07.2022 Vastus pöördumisele lapse ja tema vanema kohta (Grandman Law Firm advokaadibüroo) Saadetud  
138. 26.07.2022 Teade eestkostetava isiku kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
139. 26.07.2022 Loa andmine kasvandiku reisimiseks (MTÜ Õnnepuu) Saadetud  
140. 26.07.2022 Hinnapakkumise päring (Asutused ja ettevõtted) Saadetud