Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
141. 29.07.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-10-61448 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
142. 29.07.2022 Järelepärimine lapse tervisliku seisundi kohta (OÜ Medisvet N.P.S) Saadetud  
143. 29.07.2022 Kiri (Narva Noorte Meremeeste Klubi) Saadetud  
144. 28.07.2022 Vastus pöördumisele isiku suhtes (Eraisik) Saadetud  
145. 28.07.2022 Kohtuväline suhtlemiskord (Eraisikud) Saadetud  
146. 28.07.2022 Teade sundvalduse seadmise kohta (KÜ Vestervalli 11) Saadetud  
147. 28.07.2022 Nõue võlgnevuse tasumiseks (MTÜ Ida Politsei Spordiklubi) Saadetud  
148. 28.07.2022 Narvas Jõe tn 3 asuva maa-ala osa kasutamine (OÜ Puhtus ja Hoolitsus) Saadetud  
149. 28.07.2022 Vastus teatele abivajava isiku kohta (Eesti Töötukassa Ida-Virumaa osakond Narva büroo) Saadetud  
150. 28.07.2022 Seisukoht isiku avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
151. 28.07.2022 Seisukoht isiku avaldusele vanemate hooldusõiguse osas (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
152. 28.07.2022 Hinnapäring (Ettevõtted) Saadetud  
153. 28.07.2022 vastus (Eraisik) Saadetud  
154. 27.07.2022 Vastus teabenõudele (A.J. eraisik) Saadetud  
155. 27.07.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-14-54128 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
156. 27.07.2022 Järelepärimine isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
157. 27.07.2022 Vastus pöördumisele lapse ja tema vanema kohta (Grandman Law Firm advokaadibüroo) Saadetud  
158. 26.07.2022 Teade eestkostetava isiku kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
159. 26.07.2022 Loa andmine kasvandiku reisimiseks (MTÜ Õnnepuu) Saadetud  
160. 26.07.2022 Hinnapakkumise päring (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
161. 26.07.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-20-2238 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
162. 26.07.2022 Seisukoht isiku avaldusele lapse nimel tehingu tegemiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
163. 26.07.2022 Järelepärimine arstitõendi esitamiseks isiku suhtes (SA Narva Haigla) Menetletud  
164. 26.07.2022 Vastus kohtunõudele eestkostja kandidaadi kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
165. 26.07.2022 Teatis kavandatavast haldusaktist (Narva linn, Tallinna mnt 4 korteriühistu) Saadetud  
166. 26.07.2022 Teade (Transpordiamet) Saadetud  
167. 26.07.2022 Kiri (MTÜ Hiiumaa Militaarajalooselts) Saadetud  
168. 25.07.2022 Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine (Maa-amet) Saadetud  
169. 25.07.2022 Ettekirjutus-hoiatus (eraisik) Saadetud  
170. 25.07.2022 Menetluse algatamine (OÜ Rosehill) Saadetud  
171. 25.07.2022 Volikiri (Eesti Kohtuekspertiisi Instituut) Saadetud  
172. 25.07.2022 Juurdelõike omandamiseks dokumentide edastamine (Maa-amet) Saadetud  
173. 25.07.2022 Garantiikiri (OÜ Lionline) Saadetud  
174. 22.07.2022 Munitsipaaleluruumi võõrandamine (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
175. 22.07.2022 Seisukoht esialgse õiguskaitse rakendamise osas (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud