Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
211. 18.07.2022 Garantiikiri (OÜ Lionline) Saadetud  
212. 18.07.2022 Vastus päringule eluruumi tagamise teenuse osas (Eraisik) Saadetud  
213. 18.07.2022 Teatis kavandatavast haldusaktist (Eraisikud ja asutused)  
214. 18.07.2022 Maa-ala osa tasuta kasutamise lepingu nr 1/685-M ülesütlemine (KÜ Puškini 49) Saadetud  
215. 18.07.2022 Detailplaneeringu esitamine kooskõlastamiseks (Päästeamet) Saadetud  
216. 15.07.2022 Nõue (MTÜ Loomade Hoiupank) Saadetud  
217. 15.07.2022 Nõue (MTÜ NarvaKassituba) Saadetud  
218. 15.07.2022 Avaldus isikule uue eestkostja määramiseks ning taotlus esialgse õiguskaitse rakendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
219. 14.07.2022 Eestkostja lõpparuanded kohtuasjas nr 2-18-14125 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
220. 14.07.2022 Ettepanekute küsimine (Narva Vesi AS) Saadetud  
221. 14.07.2022 Järelepärimine isiku kohta (Päästeamet Ida päästekeskus) Saadetud  
222. 14.07.2022 Ettekirjutuse menetluse algatamine (Eraisikud) Saadetud  
223. 14.07.2022 Tellimuskiri (OÜ Policert) Saadetud  
224. 14.07.2022 Volikiri (Eesti Kohtuekspertiisi Instituut) Saadetud  
225. 14.07.2022 Seisukoht isiku avaldusele lapsega suhtlemiskorra kindlaksmääramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
226. 13.07.2022 Vastus päringule isikule töölesõidu toetuse määramise osas (Eesti Töötukassa) Saadetud  
227. 13.07.2022 Vastuväide makekäsu kiirmenetluses kohtuasja nr 2-22-122855 raames (Pärnu Maakohtu Maksekäsuosakond) Saadetud  
228. 13.07.2022 Narva linna munitsipaalkorterite elanike andmed (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
229. 13.07.2022 Kutse (Eraisik) Saadetud  
230. 13.07.2022 Maa-ala osa tasuta kasutamise lepingu nr 1/576-M ülesütlemine (KÜ Rahu 22 Narva) Saadetud  
231. 13.07.2022 Vastus järelepärimisele lapse pere kohta (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
232. 13.07.2022 Seisukoht isikute hooldusõiguste peatamise osas (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
233. 13.07.2022 Vastus isiku 13.06.2022.a avaldusele (Eraisik) Saadetud  
234. 13.07.2022 Pakkumuse esitamise ettepanek (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
235. 12.07.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-10-67308 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
236. 12.07.2022 Kutse (Eraisikud) Saadetud  
237. 12.07.2022 Tellimuskiri (OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus) Saadetud  
238. 12.07.2022 Garantiikiri (OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus) Saadetud  
239. 12.07.2022 Avalikus kirjalikus enampakkumises osalemine (OÜ Narva Catering) Saadetud  
240. 12.07.2022 Tellimuskiri (Topiart OÜ) Saadetud  
241. 11.07.2022 Teade (Ajaleht Narvskaja Gazeta)  
242. 11.07.2022 Seisukoht isiku avaldusele eestkoste seadmiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
243. 11.07.2022 Vastus kohtu küsimusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
244. 11.07.2022 Seisukoht isiku avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
245. 11.07.2022 Järelepärimine arstitõendi ja arvamuse esitamiseks isiku suhtes (AS Lõuna-Eesti Hooldekeskus) Saadetud