Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
246. 11.07.2022 Vastus päringule isikule töölesõidu toetuse määramise osas (Eesti Töötukassa, Tallinna ja Harjumaa osakond) Saadetud  
247. 11.07.2022 Kaasamine (KÜ Joala 11) Saadetud  
248. 11.07.2022 Garantiikiri (Jõhvi Matusebüroo Osaühing) Saadetud  
249. 11.07.2022 Volikiri (SA Narva Haigla) Saadetud  
250. 11.07.2022 Leping (OÜ Bromik) Saadetud  
251. 08.07.2022 Teade (Riigi Tugiteenuste Keskus) Saadetud  
252. 08.07.2022 Ettekirjutuse menetluse algatamine (Eraisikud) Saadetud  
253. 08.07.2022 Eestkostja aruanded kohtuasjas nr 2-13-20424 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
254. 08.07.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-18-7363 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
255. 08.07.2022 Taotlus isiku suhtes (SA Narva Linnaelamu) Menetletud  
256. 08.07.2022 Kiri (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
257. 08.07.2022 Asustamata eluruumide võõrandamine (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
258. 08.07.2022 Seisukoht isiku avaldusele eestkoste seadmiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
259. 08.07.2022 Lisadokumendi edastamine isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
260. 08.07.2022 Seisukoht isiku avaldusele lapsega suhtlemiskorra kindlaksmääramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
261. 08.07.2022 Leppetrahvi kohaldamine töövõtulepingu nr 192/2022 järgi (OÜ A.V.R. Elekter) Saadetud  
262. 08.07.2022 Aruanne (Euroopa arhiiviportaali fond) Saadetud  
263. 08.07.2022 Vastus järelepärimisele laste viibimiskoha kohta (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
264. 08.07.2022 Vastus isiku lepingulise esindaja vastuväidetele (Narva Esimene Advokaadibüroo) Saadetud  
265. 08.07.2022 Volikiri (Narva Linnakantselei)  
266. 08.07.2022 Kutse (Rosehill OÜ) Saadetud  
267. 07.07.2022 Garantiikiri (Jõhvi Matusebüroo Osaühing) Saadetud  
268. 07.07.2022 Volikiri (SA Narva Haigla) Saadetud  
269. 07.07.2022 Teatis kavandatavast haldusaktist (OÜ Promelauks) Saadetud  
270. 07.07.2022 Teatis kavandatavast haldusaktist (HE Ehituse ja Kinnisvara Aktsiaselts) Saadetud  
271. 06.07.2022 Seisukoht isiku esialgse õiguskaitse taotluse osas (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
272. 06.07.2022 Eestkostja aruanded kohtuasjas nr 2-18-14125 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
273. 06.07.2022 Järelepärimine arstitõendi ja arvamuse esitamiseks isiku suhtes (AS Hoolekandeteenused Võisiku Kodu) Menetletud  
274. 06.07.2022 Ettekirjutuse menetluse algatamine (Eraisik) Saadetud  
275. 06.07.2022 Tellimuskiri (IKAR Ehitus Grupp OÜ) Saadetud  
276. 06.07.2022 Ettekirjutuse menetluse algatamine (Eraisik) Saadetud  
277. 05.07.2022 Nõue lepingu täitmise kohta (N&V OÜ) Saadetud  
278. 05.07.2022 Tellimuskiri (OÜ Lionline) Saadetud  
279. 05.07.2022 Personalikiri (Narva Kultuurimaja Rugodiv) Saadetud  
280. 05.07.2022 Tellimuskiri (OÜ Lionline) Menetletud