Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
281. 04.07.2022 Kohtuväline suhtlemiskord (Eraisikud) Saadetud  
282. 04.07.2022 Vastus taotlusele kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Kesklinna Gümnaasium) Saadetud  
283. 04.07.2022 Päring (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
284. 01.07.2022 Vastus avaldusele eestkostetavale isikule abi osutamiseks (Eraisik) Saadetud  
285. 01.07.2022 Vastus teatele abivajava naabri kohta (Eraisik) Saadetud  
286. 01.07.2022 Vastus teatele abivajava pere kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
287. 01.07.2022 Seisukoht esitatud kompromissi osas (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
288. 01.07.2022 Vastus avaldusele abivajava isiku kohta (KÜ Gerassimovi 10) Saadetud  
289. 01.07.2022 Vastus isiku avaldusele naabri suhtes (Eraisik) Saadetud  
290. 01.07.2022 Vastus isiku pöördumisele lastega kohtumiste kohta (Eraisik) Saadetud  
291. 01.07.2022 Vastus päringule isikutele töölesõidu toetuse määramise osas (Eesti Töötukassa Ida-Virumaa osakond Narva büroo) Saadetud  
292. 30.06.2022 Teade (Eraisikud ja asutused) Saadetud  
293. 30.06.2022 Teade kohtule ekspertiisi osas (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
294. 30.06.2022 Eestkostja lõpparuanne kohtuasjas nr 2-18-4385 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
295. 30.06.2022 Lisadokumentide edastamine kohtuasjas nr 2-22-9293 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
296. 30.06.2022 Seisukoht isiku avaldusele lapsega suhtlemiskorra kindlaksmääramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
297. 30.06.2022 Järelepärimine isiku suhtes (SA Narva Haigla) Menetletud  
298. 30.06.2022 Eestkostja aruanne tehtud tehingu ja eestkostetava raha paigutamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
299. 30.06.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-11-17144 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
300. 30.06.2022 Ametniku teenistusleht (Riigi Tugiteenuste Keskus)  
301. 30.06.2022 Garantiikiri (OÜ Lionline) Saadetud  
302. 30.06.2022 Konkurss (Eraisik O.O) Saadetud  
303. 30.06.2022 Kaebuse edastamine (KÜ Gerassimovi 18) Saadetud  
304. 30.06.2022 Toetuse eraldamise ja sihtotstarbelise kasutamise leping (SA Vaba Lava Narva) Saadetud  
305. 29.06.2022 Piirdeaia paidaldus (Ramirent Baltic AS) Saadetud  
306. 29.06.2022 Seisukoht isikute avaldusele lapse nimel tehingu tegemiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
307. 29.06.2022 Garantiikiri kindlustamata isiku suhtes (SA Narva Haigla) Saadetud  
308. 29.06.2022 Avaldus esialgse õiguskaitse rakendamiseks ja lastele eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
309. 29.06.2022 Seisukoht seatud eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
310. 29.06.2022 Volikiri (EAS) Saadetud  
311. 29.06.2022 Seisukoht eestkostja avaldusele eestkostetava isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
312. 29.06.2022 Vastus järelepärimisele laste perekonna ja viibimiskoha kohta (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
313. 29.06.2022 Vastus taotlusele kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Paju Kool) Saadetud  
314. 28.06.2022 Taotlus projekti abikõlbulikkuse perioodi pikendamiseks (SA Keskkonnainvesteeringute Keskus) Saadetud  
315. 28.06.2022 Nõue garantiiajal ilmnenud puuduste kõrvaldamiseks (Jaagor Grupp OÜ) Saadetud