Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
316. 28.06.2022 Järelepärimine laste iseloomustuse kohta (Narva Lasteaed Cipollino) Saadetud  
317. 28.06.2022 Vastus järelepärimisele lapse elukoha ja pere kohta (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
318. 28.06.2022 Vastus kohtunõudele esialgse õiguskaitse kohaldamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
319. 28.06.2022 Tõend (Eraisik) Saadetud  
320. 28.06.2022 Vastus infopäringule isiku esindaja pöördumise alusel (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
321. 28.06.2022 Teade eestkostetava isiku kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
322. 28.06.2022 Avaldus isikule eestkostja määramiseks ning taotlus esialgse õiguskaitse rakendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
323. 28.06.2022 Vastus taotlusele kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Paju Kool) Saadetud  
324. 28.06.2022 Järelepärimine arsti arvamuse esitamiseks isiku suhtes (SA Narva Haigla) Menetletud  
325. 28.06.2022 Teavitus (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
326. 27.06.2022 Teade isiku viibimiskoha kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
327. 27.06.2022 Teatis kavandatavast haldusaktist (Eraisikud ja asutused) Saadetud  
328. 27.06.2022 Vastus pöördumisele abivajava isiku kohta (Häirekeskuse Ida Keskus) Saadetud  
329. 27.06.2022 Vastus taotlusele isiku suhtes (SA Sillamäe Haigla) Saadetud  
330. 27.06.2022 Vastus taotlusele kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Paju Kool) Saadetud  
331. 27.06.2022 Vastus taotlusele kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Paju Kool) Saadetud  
332. 27.06.2022 Teatis kavandatavast haldusaktist (Eraisikud ja asutused)  
333. 27.06.2022 Teatis kavandatavast haldusaktist (Eraisikud ja asutused) Saadetud  
334. 27.06.2022 Teatis kavandatavast haldusaktist (Alfatom Ehitus AS) Saadetud  
335. 27.06.2022 Teatis kavandatavast haldusaktist (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
336. 27.06.2022 Teatis (KÜ Rahu 8) Saadetud  
337. 27.06.2022 Teatis (KÜ Võidu 13) Saadetud  
338. 27.06.2022 Teatis (KÜ Tiimani 6) Saadetud  
339. 27.06.2022 Kiri (MTÜ Ida-Viru Ühistranspordikeskus) Saadetud  
340. 27.06.2022 Seisukoht isiku avaldusele vanema hooldusõiguse taastamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
341. 27.06.2022 Dokumentide edastamine lapse suhtes (Eraisik) Saadetud  
342. 27.06.2022 Garantiikiri (Jõhvi Matusebüroo Osaühing) Saadetud  
343. 27.06.2022 Volikiri (SA Narva Haigla) Saadetud  
344. 27.06.2022 Avaldus kinnisasjale käsutamise keelumärke tegemise kohta (Tartu Maakohtu kinnistusosakond)  
345. 27.06.2022 Garantiikiri (Digiportfoolio OÜ) Saadetud  
346. 27.06.2022 Garantiikiri (Digiportfoolio OÜ)  
347. 27.06.2022 Konkurss (Eraisik A.J.)  
348. 27.06.2022 Konkurss (Eraisik K.N.)  
349. 27.06.2022 Konkurss (Eraisik S.R.)  
350. 22.06.2022 Vastus vastuväitele (OÜ VKG Elektrivõrgud) Menetletud