Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
36. 10.08.2022 Päring lapse iseloomustuse kohta (Narva Lasteaed Tuluke) Saadetud  
37. 10.08.2022 Seisukoht isiku avaldusele hooldusõiguse taastamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
38. 10.08.2022 Vastus teatele abivajava isiku kohta (Toidukorv Sõjapõgenikele abiprojekt) Saadetud  
39. 10.08.2022 Vastus päringule isikule töölesõidu toetuse määramise osas (Eesti Töötukassa, Tallinna ja Harjumaa osakond) Saadetud  
40. 10.08.2022 Dokumentide edastamine (Maa-amet) Saadetud  
41. 09.08.2022 Taotlus andmete väljastamiseks (Registrite ja Infosüsteemide Keskus) Saadetud  
42. 09.08.2022 Järelepärimine arsti arvamuse esitamiseks isiku suhtes (SA Narva Haigla) Saadetud  
43. 09.08.2022 Seisukoht esialgse õiguskaitse kohaldamise osas (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
44. 09.08.2022 Maareformi läbiviimine (Maa-amet) Saadetud  
45. 09.08.2022 Munitsipaaleluruumi võõrandamine (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
46. 09.08.2022 Tellimuskiri (OÜ Policert) Saadetud  
47. 09.08.2022 Eestkostja lõpparuanne kohtuasjas nr 2-20-3485 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
48. 09.08.2022 Pöördumine tekkinud olukorra lahendamiseks (Eesti Post AS) Saadetud  
49. 08.08.2022 Järelepärimine (Eraisik) Saadetud  
50. 08.08.2022 Menetluse algatamine (Eraisik) Saadetud  
51. 08.08.2022 Päring (Transpordiamet) Saadetud  
52. 08.08.2022 Järelepärimine lapse tervisliku seisundi kohta (Perearst Alla Kissel OÜ) Saadetud  
53. 08.08.2022 Järelepärimine lapse iseloomustuse kohta (Narva Lasteaed Karikakar) Saadetud  
54. 08.08.2022 Teatis kavandatavast haldusaktist (Eraisikud ja asutused) Saadetud  
55. 08.08.2022 Teatis kavandatavast haldusaktist (Eraisikud ja asutused) Saadetud  
56. 08.08.2022 Tõend (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Saadetud  
57. 08.08.2022 Päring (Riigi Tugiteenuste Keskus) Saadetud  
58. 08.08.2022 Seisukoht isiku esialgse õiguskaitse taotluse kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
59. 05.08.2022 Hooldus- ja kommunaalkulude katmiseks ühtse kuutasu kehtestamata jätmine ja nõue võlgnevuse tasumise (MTÜ NarvaKassituba) Saadetud  
60. 05.08.2022 Teade (RTS Infra Eesti OÜ) Saadetud  
61. 05.08.2022 Seisukoht isiku avaldusele lapse nimel tehingu tegemiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
62. 05.08.2022 Vastus isiku määruskaebusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
63. 05.08.2022 Taotlus hoolduslepingu sõlmimiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Saadetud  
64. 05.08.2022 Taotlus hoolduslepingu sõlmimiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Saadetud  
65. 05.08.2022 Hooldus -ja kommunaalkulude katmiseks ühtse kuutasu kehtestamata jätmine ja nõue võlgnevuse tasumise (Narva Spordiklubi Linda 4) Saadetud  
66. 05.08.2022 Hooldus -ja kommunaalkulude katmiseks ühtse kuutasu kehtestamata jätmine ja nõue võlgnevuse tasumise (SA Narva Kant) Saadetud  
67. 05.08.2022 Hooldus -ja kommunaalkulude katmiseks ühtse kuutasu kehtestamata jätmine ja nõue võlgnevuse tasumise (MTÜ Ida-Virumaa Kurtide Ühing) Saadetud  
68. 05.08.2022 Hooldus -ja kommunaalkulude katmiseks ühtse kuutasu kehtestamata jätmine ja nõue võlgnevuse tasumise (Narva linna Usbeki Kultuuriselts Sogdiana) Saadetud  
69. 05.08.2022 Hooldus -ja kommunaalkulude katmiseks ühtse kuutasu kehtestamata jätmine ja nõue võlgnevuse tasumise (Uus Sild MTÜ) Saadetud  
70. 05.08.2022 Hooldus -ja kommunaalkulude katmiseks ühtse kuutasu kehtestamata jätmine ja nõue võlgnevuse tasumise (Narva Küberareng MTÜ) Saadetud