Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
60271. 02.02.2009 2-6/370 teatis (AS Vant) Menetletud  
60272. 02.02.2009 2-6/369 teatis (AS BMF Baltic) Menetletud  
60273. 02.02.2009 2-6/368 kirja edastamine (SA Narva Linnaelamu) Menetletud  
60274. 02.02.2009 avariitöödest (Eesti Energia Võrgehituse AS) Menetletud  
60275. 02.02.2009 avariitöödest (Eesti Energia Võrgehituse AS) Menetletud  
60276. 02.02.2009 Taotlus reservfondist raha eraldamine (Tarmo Tammiste - linnavolikogu liige) Menetletud  
60277. 02.02.2009 Tõend isiku taotletud ja saadud sotsiaalabi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
60278. 02.02.2009 Vastus päringule alaealise pere kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
60279. 02.02.2009 Arvamus alaealise perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
60280. 02.02.2009 Arvamus alaealise perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
60281. 02.02.2009 Linnatoetuse pikendamine (Tarmo Tammiste - linnavolikogu liige) Menetletud  
60282. 02.02.2009 reservfondist vahendite eraldamine (Narva Linnavalitsus)  
60283. 30.01.2009 Vastus avaldusele ühisvara jagamise kohta (Narva Linnavolikogu) Menetletud  
60284. 30.01.2009 RKOARR (Rahandusministeerium) Menetletud  
60285. 30.01.2009 Tõend (EC Delegation to Russia) Menetletud  
60286. 30.01.2009 2009.a eelarve kohta (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
60287. 30.01.2009 2009.a eelarve kohta (Kultuuriosakond) Menetletud  
60288. 30.01.2009 2009.a eelarve kohta (Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet) Menetletud  
60289. 30.01.2009 2009.a eelarve kohta (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
60290. 30.01.2009 2009.a eelarve kohta (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
60291. 30.01.2009 2009.a eelarve kohta (Ametid ja teenistused) Menetletud  
60292. 30.01.2009 2-6/349 määrusest (IV Maakohtu Kinnistusamet) Menetletud  
60293. 30.01.2009 Kaaskiri -arve projekti raames (SA Eesti-Hollandi Heategevusfond) Menetletud  
60294. 29.01.2009 2-6/347 Narvas Peetri 3 hoone seisukorrast (Ametid ja teenistused) Menetletud  
60295. 29.01.2009 2-6/346 projektitingimuste väljastamisest (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
60296. 29.01.2009 2-6/345 tehniliste tingimuste väljastamisest (Narva Vesi AS) Menetletud  
60297. 29.01.2009 Saatekiri - dokumendid Nelli Osminova kohta (Kohtutäitur Krista Järvet) Menetletud  
60298. 29.01.2009 M.Sazonovi teenistuslähetus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
60299. 29.01.2009 Vastus taotlusele praktika kohta (Tartu Ülikooli Narva Kolledž) Menetletud  
60300. 29.01.2009 Finantseerimise tellimine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
60301. 29.01.2009 garantiikiri (FIE Aleksandr Matvejev F-ART) Menetletud  
60302. 29.01.2009 soojustrassi ehitisregistrisse sisestamine (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
60303. 29.01.2009 Järelepärimine isikute tulude kohta (Ida Maksu- ja Tollikeskus) Menetletud  
60304. 29.01.2009 Järelepärimine isikute transpordivahenditest (Põhja Regionaalse Maanteeameti Liiklusregistri Tallinna büroo (ARK Tallinna osakond)) Menetletud  
60305. 29.01.2009 2-6/336 Kangelaste 37 a lepingute liitumisest (OÜ Narsil) Menetletud