Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
71. 11.08.2022 kulude arvestamine (OÜ VKG Elektrivõrgud) Saadetud  
72. 11.08.2022 Teade (AÜ Teine Noorus) Saadetud  
73. 11.08.2022 Vastus taotlusele laste suhtes (Avatud Värav MTÜ Kiikla Lastekodu) Saadetud  
74. 11.08.2022 Taotlus koolivälisele nõustamismeeskonnale (Haridus- ja Noorteamet) Saadetud  
75. 11.08.2022 Seisukoht isiku esialgse õiguskaitse taotlusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
76. 11.08.2022 Tuleviku tn rekonstrueerimine (N&V OÜ) Saadetud  
77. 11.08.2022 Järelepärimine lapse iseloomustuse kohta (Lasteaed Vikerkaar) Menetletud  
78. 11.08.2022 Järelepärimine lapse tervisliku seisundi kohta (OÜ Teie Tervis) Saadetud  
79. 11.08.2022 Hinnapäring (Narva Jäätmekäitluskeskus OÜ) Saadetud  
80. 11.08.2022 Teatis kavandatavast haldusaktist (Eraisikud ja asutused) Saadetud  
81. 11.08.2022 Tellimuskiri (OÜ VA Systems) Saadetud  
82. 10.08.2022 Teade (AÜ Victoria Aiamaad) Saadetud  
83. 10.08.2022 Munitsipaaleluruumi võõrandamine (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
84. 10.08.2022 Järelepärimine ettekirjutus-hoiatuse täitmise kohta (Eraisik) Saadetud  
85. 10.08.2022 Teatis kavandatavast haldusaktist (Eraisikud) Saadetud  
86. 10.08.2022 Tellimuskiri (OÜ Rapid Security) Saadetud  
87. 10.08.2022 Teade (VKHT OÜ) Saadetud  
88. 10.08.2022 Teade (OG Elektra AS) Saadetud  
89. 10.08.2022 Pöördumine Eesti Vabariigi valitsuse poole (Narva Linnavolikogu kantselei) Saadetud  
90. 10.08.2022 Vastus taotlusele isikule abi osutamiseks (SA Narva Haigla) Saadetud  
91. 10.08.2022 Teade vastamise tähtaja pikendamisest (Eraisik) Saadetud  
92. 10.08.2022 Seisukoht lapsele määratud esindaja määruskaebusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
93. 10.08.2022 Päring lapse iseloomustuse kohta (Narva Lasteaed Tuluke) Saadetud  
94. 10.08.2022 Seisukoht isiku avaldusele hooldusõiguse taastamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
95. 10.08.2022 Vastus teatele abivajava isiku kohta (Toidukorv Sõjapõgenikele abiprojekt) Saadetud  
96. 10.08.2022 Vastus päringule isikule töölesõidu toetuse määramise osas (Eesti Töötukassa, Tallinna ja Harjumaa osakond) Saadetud  
97. 10.08.2022 Dokumentide edastamine (Maa-amet) Saadetud  
98. 09.08.2022 Taotlus andmete väljastamiseks (Registrite ja Infosüsteemide Keskus) Saadetud  
99. 09.08.2022 Järelepärimine arsti arvamuse esitamiseks isiku suhtes (SA Narva Haigla) Menetletud  
100. 09.08.2022 Seisukoht esialgse õiguskaitse kohaldamise osas (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
101. 09.08.2022 Maareformi läbiviimine (Maa-amet) Saadetud  
102. 09.08.2022 Munitsipaaleluruumi võõrandamine (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
103. 09.08.2022 Tellimuskiri (OÜ Policert) Saadetud  
104. 09.08.2022 Eestkostja lõpparuanne kohtuasjas nr 2-20-3485 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
105. 09.08.2022 Pöördumine tekkinud olukorra lahendamiseks (Eesti Post AS) Saadetud