Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 03.04.2018 Aruanne riikliku toetuse kasutamise kohta (Muinsuskaitseamet) Saadetud  
2. 10.03.2020 Arvamuse küsimine (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
3. 08.07.2022 Asustamata eluruumide võõrandamine (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
4. 17.04.2018 Isiku V.S. asukoha väljaselgitamine (Politsei- ja Piirivalveamet Piirivalveosakond) Saadetud  
5. 02.07.2018 isikut tõendavad dokumendid (Politsei-ja Piirivalveamet) Menetletud  
6. 24.08.2017 Järelepärimine I.N. lepingu kohta (Swedbank AS) Saadetud  
7. 29.04.2015 Kohtuistungist tsiviilasjas nr 2-14-58289 (Harju Maakohus Kentmanni kohtumaja) Menetletud  
8. 05.12.2018 Laenu tagastamisest (Danske Bank AS Eesti filiaal) Saadetud  
9. 27.05.2020 Lepinguliste kohustuste täitmise nõue (Krausberg Eesti OÜ) Saadetud  
10. 04.06.2020 Linna maa-ala osa kasutamine loata (AS DGM Shipping) Saadetud  
11. 02.08.2022 Munitsipaaleluruumi võõrandamine (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
12. 24.07.2018 Muudatused veevarustuslepingus (AS Narva Vesi) Saadetud  
13. 07.06.2017 Narva linna avaldus esialgse õiguskaitse rakendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
14. 09.03.2021 Narva linna bussiootepaviljonidest (OÜ JC Decaux Eesti) Saadetud  
15. 01.07.2015 Narva linna eelarvest spordiklubidele toetuse eraldamise leping (Spordiklubi Konkiro) Saadetud  
16. 17.06.2022 Narva linna taotlus (Päästeamet) Menetletud  
17. 21.06.2021 Pakkumuse esitamise ettepanek (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
18. 21.02.2020 Pakkumuse esitamise ettepanek (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
19. 20.06.2022 Pontooni remonditööd (IKAR Ehitus Grupp OÜ) Saadetud  
20. 25.04.2022 Projekteerimistingimuste taotlemine (Narva Vesi AS) Saadetud  
21. 12.12.2016 SAA -i seisukoht tsiviilasjas nr 2-16-16511 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
22. 18.05.2017 SAA seisukoht M.S. avaldusele ts. 2-17-5347 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
23. 16.02.2016 SAA seisukoht tsiviilasjas (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
24. 09.03.2017 SAA Seisukoht tsiviilasjas nr 2-17-2642 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
25. 12.06.2015 Seisukoht avaldusele nr 2-15-8004 (Harju Maakohus Tartu mnt kohtumaja) Saadetud  
26. 20.11.2017 Sõiduki parkimiskaartide taotlus (Eesti Puuetega Inimeste Fond SA) Saadetud  
27. 03.05.2011 Teenistuslehe ja ametivande saatmisest (Rahandusministeerium, Riigihalduse ja avaliku teenistuse osakond) Saadetud  
28. 30.07.2018 tegevusloa kehtivuse peatamise otsuse pikendamine (Veterinaar- ja Toiduamet) Menetletud  
29. 04.02.2021 Tööde teostamine Vana-Joala tänava teelõigul (OÜ Akvamarin) Saadetud  
30. 26.10.2018 Töökoosoleku protokoll (Narva Linnakantselei) Saadetud  
31. 11.09.2015 Vastus järelepärimisele alaealise pere kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
32. 12.09.2013 Vastus kirjale TTT saavate isikute kohta (Eesti Töötukassa Ida-Virumaa osakond Narva büroo) Saadetud  
33. 02.03.2015 Vastus kohtunõue tsiviilasjas nr 2-13-32604 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
34. 15.12.2016 Vastus päringule (OÜ Corrigo) Saadetud  
35. 17.01.2011 Vastus seisukoha esitamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud