Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 03.04.2018 Aruanne riikliku toetuse kasutamise kohta (Muinsuskaitseamet) Saadetud  
2. 10.03.2020 Arvamuse küsimine (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
3. 08.07.2022 Asustamata eluruumide võõrandamine (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
4. 17.04.2018 Isiku V.S. asukoha väljaselgitamine (Politsei- ja Piirivalveamet Piirivalveosakond) Saadetud  
5. 02.07.2018 isikut tõendavad dokumendid (Politsei-ja Piirivalveamet) Menetletud  
6. 24.08.2017 Järelepärimine I.N. lepingu kohta (Swedbank AS) Saadetud  
7. 10.01.2023 Kahju hüvitamise nõue (AS If P&C Insurance) Saadetud  
8. 28.10.2022 Kahju hüvitamise nõue (ERGO Insurance SE) Saadetud  
9. 29.04.2015 Kohtuistungist tsiviilasjas nr 2-14-58289 (Harju Maakohus Kentmanni kohtumaja) Menetletud  
10. 05.12.2018 Laenu tagastamisest (Danske Bank AS Eesti filiaal) Saadetud  
11. 27.05.2020 Lepinguliste kohustuste täitmise nõue (Krausberg Eesti OÜ) Saadetud  
12. 04.06.2020 Linna maa-ala osa kasutamine loata (AS DGM Shipping) Saadetud  
13. 02.08.2022 Munitsipaaleluruumi võõrandamine (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
14. 24.07.2018 Muudatused veevarustuslepingus (AS Narva Vesi) Saadetud  
15. 07.06.2017 Narva linna avaldus esialgse õiguskaitse rakendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
16. 09.03.2021 Narva linna bussiootepaviljonidest (OÜ JC Decaux Eesti) Saadetud  
17. 01.07.2015 Narva linna eelarvest spordiklubidele toetuse eraldamise leping (Spordiklubi Konkiro) Saadetud  
18. 17.06.2022 Narva linna taotlus (Päästeamet) Menetletud  
19. 21.09.2022 Pakkumuse esitamise ettepanek (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
20. 21.06.2021 Pakkumuse esitamise ettepanek (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
21. 21.02.2020 Pakkumuse esitamise ettepanek (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
22. 20.06.2022 Pontooni remonditööd (IKAR Ehitus Grupp OÜ) Saadetud  
23. 25.04.2022 Projekteerimistingimuste taotlemine (Narva Vesi AS) Saadetud  
24. 12.12.2016 SAA -i seisukoht tsiviilasjas nr 2-16-16511 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
25. 18.05.2017 SAA seisukoht M.S. avaldusele ts. 2-17-5347 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
26. 16.02.2016 SAA seisukoht tsiviilasjas (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
27. 09.03.2017 SAA Seisukoht tsiviilasjas nr 2-17-2642 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
28. 12.06.2015 Seisukoht avaldusele nr 2-15-8004 (Harju Maakohus Tartu mnt kohtumaja) Saadetud  
29. 20.11.2017 Sõiduki parkimiskaartide taotlus (Eesti Puuetega Inimeste Fond SA) Saadetud  
30. 03.05.2011 Teenistuslehe ja ametivande saatmisest (Rahandusministeerium, Riigihalduse ja avaliku teenistuse osakond) Saadetud  
31. 30.07.2018 tegevusloa kehtivuse peatamise otsuse pikendamine (Veterinaar- ja Toiduamet) Menetletud  
32. 04.02.2021 Tööde teostamine Vana-Joala tänava teelõigul (OÜ Akvamarin) Saadetud  
33. 26.10.2018 Töökoosoleku protokoll (Narva Linnakantselei) Saadetud  
34. 11.09.2015 Vastus järelepärimisele alaealise pere kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
35. 12.09.2013 Vastus kirjale TTT saavate isikute kohta (Eesti Töötukassa Ida-Virumaa osakond Narva büroo) Saadetud