Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
141. 14.11.2022 Eelteavitus lepingute erakorralise ülesütlemise kohta (Eraisikud ja asutused) Saadetud  
142. 14.11.2022 Esineme Advent (OÜ VKG Elektrivõrgud) Saadetud  
143. 14.11.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-17-15892 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
144. 14.11.2022 Järelepärimine lapse vanema kohta (AS Arstikeskus Confido (Confido Meditsiinikeskus)) Saadetud  
145. 14.11.2022 Järelepärimine lapse vanema kohta (Qvalitas Arstikeskus AS) Saadetud  
146. 14.11.2022 Järelepärimine lapse vanema kohta (AS Kordamed) Menetletud  
147. 14.11.2022 Järelepärimine lapse vanema kohta (SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla) Menetletud  
148. 14.11.2022 Järelepärimine lapse vanema kohta (OÜ Marienthali Kliinik) Menetletud  
149. 14.11.2022 Järelepärimine lapse vanema kohta (Wismari Haigla AS) Menetletud  
150. 14.11.2022 Järelepärimine informatsiooni saamiseks (Politsei- ja Piirivalveamet Põhja prefektuur) Saadetud  
151. 14.11.2022 Vastus avaldusele abivajava isiku kohta (KÜ Rahu 28) Saadetud  
152. 14.11.2022 Seisukoht alaealise teovõime laiendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
153. 14.11.2022 Järelepärimine arvamuse saamiseks (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
154. 14.11.2022 Vastus taotlusele kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Paju Kool) Saadetud  
155. 14.11.2022 Seisukoht isiku avaldusele suhtlemiskorra kindlakmääramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
156. 14.11.2022 Toetuse eraldamise ja sihtotstarbelise kasutamise leping (SA Vaba Lava) Saadetud  
157. 11.11.2022 Lepingute 230-20 ja 230-21 lõpetamine (Ramrest Security OÜ) Saadetud  
158. 11.11.2022 Garantiikiri (OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus) Saadetud  
159. 11.11.2022 Garantiikiri (OÜ Lionline) Saadetud  
160. 11.11.2022 Avaldus isiku kinnisesse asutusse paigutamise tähtaja pikendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
161. 11.11.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-10-56723 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
162. 11.11.2022 Tasaarvestuse avaldus (N&V OÜ) Saadetud  
163. 11.11.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-11-44493 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
164. 11.11.2022 Vastus taotlusele abivajava isiku suhtes (SA Narva Haigla) Saadetud  
165. 11.11.2022 Järelepärimine lapse iseloomustuse kohta (Narva Kesklinna Gümnaasium) Menetletud  
166. 11.11.2022 Vastus järelepärimisele perekonna elukoha kohta (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
167. 11.11.2022 Volikiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Saadetud  
168. 11.11.2022 Volikiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Saadetud  
169. 11.11.2022 Narva transiitteede TEN-T ehitustööd (Sirtaki OÜ) Saadetud  
170. 11.11.2022 Narva transiitteede TEN-T ehitustööd (OÜ Rik Suur) Saadetud  
171. 10.11.2022 Teatis (RTS Infraehitus OÜ) Saadetud  
172. 10.11.2022 Garantiikiri (OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus) Saadetud  
173. 10.11.2022 Garantiikiri (Ramudden OÜ) Saadetud  
174. 10.11.2022 Seisukoht isiku avalduse osas (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
175. 10.11.2022 Eestkostja lõpparuanne kohtuasjas nr 2-10-61922 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud