Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
176. 14.11.2022 Vastus avaldusele abivajava isiku kohta (KÜ Rahu 28) Saadetud  
177. 14.11.2022 Seisukoht alaealise teovõime laiendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
178. 14.11.2022 Järelepärimine arvamuse saamiseks (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
179. 14.11.2022 Vastus taotlusele kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Paju Kool) Saadetud  
180. 14.11.2022 Seisukoht isiku avaldusele suhtlemiskorra kindlakmääramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
181. 14.11.2022 Toetuse eraldamise ja sihtotstarbelise kasutamise leping (SA Vaba Lava) Saadetud  
182. 11.11.2022 Lepingute 230-20 ja 230-21 lõpetamine (Ramrest Security OÜ) Saadetud  
183. 11.11.2022 Garantiikiri (OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus) Saadetud  
184. 11.11.2022 Garantiikiri (OÜ Lionline) Saadetud  
185. 11.11.2022 Avaldus isiku kinnisesse asutusse paigutamise tähtaja pikendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
186. 11.11.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-10-56723 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
187. 11.11.2022 Tasaarvestuse avaldus (N&V OÜ) Saadetud  
188. 11.11.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-11-44493 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
189. 11.11.2022 Vastus taotlusele abivajava isiku suhtes (SA Narva Haigla) Saadetud  
190. 11.11.2022 Järelepärimine lapse iseloomustuse kohta (Narva Kesklinna Gümnaasium) Menetletud  
191. 11.11.2022 Vastus järelepärimisele perekonna elukoha kohta (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
192. 11.11.2022 Volikiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Saadetud  
193. 11.11.2022 Volikiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Saadetud  
194. 11.11.2022 Narva transiitteede TEN-T ehitustööd (Sirtaki OÜ) Saadetud  
195. 11.11.2022 Narva transiitteede TEN-T ehitustööd (OÜ Rik Suur) Saadetud  
196. 10.11.2022 Teatis (RTS Infraehitus OÜ) Saadetud  
197. 10.11.2022 Garantiikiri (OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus) Saadetud  
198. 10.11.2022 Garantiikiri (Ramudden OÜ) Saadetud  
199. 10.11.2022 Seisukoht isiku avalduse osas (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
200. 10.11.2022 Eestkostja lõpparuanne kohtuasjas nr 2-10-61922 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
201. 10.11.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-16-11553 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
202. 10.11.2022 Teatis (AS YIT Eesti) Saadetud  
203. 10.11.2022 Taotlus (Riigikantselei) Saadetud  
204. 10.11.2022 Volikiri (Narva Linnakantselei) Saadetud  
205. 10.11.2022 Volikiri (Narva Linnakantselei) Saadetud  
206. 09.11.2022 Vastus päringule isikule töölesõidu toetuse määramise osas (Eesti Töötukassa, Tallinna ja Harjumaa osakond) Saadetud  
207. 09.11.2022 Päring (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
208. 09.11.2022 Vastus teatele abivajavate isikute kohta (OÜ Narva Perearstikeskus (Kangelaste 4)) Saadetud  
209. 09.11.2022 Eestkostja aruanded kohtuasjas nr 2-18-15571 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
210. 09.11.2022 Ujuvsaar Narva veehoidlal (Politsei ja Piirivalveamet) Saadetud