Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
211. 29.08.2022 Kutse (Otepää Vallavalitsus) Saadetud  
212. 29.08.2022 Kutse (Tallinna Linnavalitsus)  
213. 29.08.2022 Tellimuskiri (Narva Jäätmekäitluskeskus OÜ) Saadetud  
214. 26.08.2022 Toetuse eraldamise leping (SA Vaba Lava) Menetletud  
215. 26.08.2022 Vastuskiri e-kirjale (N&V OÜ) Saadetud  
216. 26.08.2022 Eestkostja aruanne tehtud tehingu kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
217. 26.08.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-15-5224 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
218. 26.08.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-10-61066 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
219. 26.08.2022 Järelepärimine lapse iseloomustuse kohta (Sillamäe Kannuka Kool) Saadetud  
220. 26.08.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-21-12580 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
221. 26.08.2022 Eestkostja aruanne tehtud tehingu kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
222. 26.08.2022 Garantiikiri (Imperia OÜ) Saadetud  
223. 26.08.2022 Järelepärimine lapse tervisliku seisundi kohta (OÜ Perearst Svetlana Sinkina) Menetletud  
224. 25.08.2022 Teatis (KÜ Pähklimäe 7) Saadetud  
225. 25.08.2022 Leppetrahvi rakendamine ja tasaarvestus (Elero AS) Saadetud  
226. 25.08.2022 Järelepärimine arstitõendi esitamiseks isiku kohta (SA Narva Haigla) Menetletud  
227. 25.08.2022 Narva Kesklinna põhikooli kinnistul veevarustusest ehitustööde ajal (AS Narva Vesi) Saadetud  
228. 25.08.2022 Järelepärimine lapse tervisliku seisundi kohta (OÜ Teie Tervis) Saadetud  
229. 25.08.2022 Järelepärimine arstitõendi esitamiseks isiku kohta (SA Narva Haigla) Menetletud  
230. 25.08.2022 Tõend (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond)  
231. 25.08.2022 Kirjalik nimekiri eestkostetava vara kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
232. 25.08.2022 Vastus taotlusele laste perekonna kontrollimiseks (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
233. 25.08.2022 Avaldus saabunud lapsele eestkostja määramiseks ja taotlus esialgse õiguskaitse rakendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
234. 25.08.2022 Vastus kaasabi taotlusele (Justiitsministeerium) Saadetud  
235. 25.08.2022 Järelepärimine laste tervisliku seisundi kohta (OÜ Medical PAK) Saadetud  
236. 25.08.2022 Järelepärimine lapse iseloomustuse kohta (Narva Lasteaed Potsataja) Saadetud  
237. 25.08.2022 Tellimuskiri (OÜ Kõrgus)  
238. 24.08.2022 Pakkumuse esitamise ettepanek (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
239. 24.08.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-15-16097 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
240. 24.08.2022 Maa hoonestusõiguse seadmise toimiku edastamine (Maa-amet) Menetletud  
241. 24.08.2022 Teade (Asutused) Saadetud  
242. 24.08.2022 Teade (Asutused) Saadetud  
243. 24.08.2022 Garantiikiri (Jõhvi Matusebüroo Osaühing) Saadetud  
244. 24.08.2022 Munitsipaaleluruumi võõrandamine (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
245. 24.08.2022 Volikiri (Eesti Kohtuekspertiisi Instituut) Saadetud