Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
281. 01.11.2022 Kirjalik nimekiri eestkostetava vara kohta kohtuasjas nr 2-22-1825 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
282. 01.11.2022 Vastus isiku 27.10.2022.a avaldusele (Eraisik) Saadetud  
283. 31.10.2022 Vastus päringule isikutele töölesõidu toetuse määramise osas (Eesti Töötukassa Ida-Virumaa osakond Narva büroo) Saadetud  
284. 31.10.2022 Vastus päringule isikule töölesõidu toetuse määramise osas (Eesti Töötukassa Ida-Virumaa osakond Narva büroo) Saadetud  
285. 31.10.2022 Teatis (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
286. 31.10.2022 Seisukoht seatud eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
287. 31.10.2022 Seisukoht isiku esialgse õiguskaitse taotlusele ja taotlusele lapse suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
288. 31.10.2022 Nõue töövõtulepingute täitmiseks (OÜ Teiwaz Ehitus Group) Saadetud  
289. 31.10.2022 Nõue töövõtulepingu täitmiseks (Mirstart OÜ) Saadetud  
290. 31.10.2022 Nõue töövõtulepingu täitmiseks (OÜ Weki Ehitus) Saadetud  
291. 31.10.2022 Nõue töövõtulepingu täitmiseks (Bikonst OÜ) Saadetud  
292. 31.10.2022 Lõplik seisukoht isiku avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
293. 31.10.2022 Leppetrahvist loobumine (Elero AS) Saadetud  
294. 31.10.2022 Narva Tallinna maantee ideekonkursi võistlusülesande kooskõlastamine (Eesti Arhitektide Liit) Saadetud  
295. 31.10.2022 Seisukoht esialgse õiguskaitse taotluse osas (Harju Maakohus Tallinna kohtumaja) Saadetud  
296. 28.10.2022 Järelepärimine (AS Transservis-N) Saadetud  
297. 28.10.2022 Nõude alltöövõtja asendamise kohta (AS Vant) Saadetud  
298. 28.10.2022 Päring (AÜ Družbaplus) Saadetud  
299. 28.10.2022 Kohtuväline suhtlemiskord (Eraisikud) Saadetud  
300. 28.10.2022 Vastus päringule alaealise lapse ja tema perekonna kohta (Viru Vangla Kriminaalhooldusosakond Kolmas üksus) Saadetud  
301. 28.10.2022 Kahju hüvitamise nõue (ERGO Insurance SE) Saadetud  
302. 28.10.2022 Järelepärimine arstitõendi esitamiseks isiku suhtes (SA Narva Haigla) Saadetud  
303. 28.10.2022 Vastus päringule alaealise lapse ja tema perekonna kohta (Viru Vangla Kriminaalhooldusosakond Kolmas üksus) Saadetud  
304. 28.10.2022 Vastus isiku 25.10.2022.a avaldusele (Eraisik) Saadetud  
305. 28.10.2022 Raudteeületuskoha rajamine (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium) Saadetud  
306. 27.10.2022 Teatis (Rahandusministeerium) Saadetud  
307. 27.10.2022 Teatis (Maa-amet) Saadetud  
308. 27.10.2022 Tõend (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond)  
309. 27.10.2022 Vastus kohtunõudele seisukoha esitamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
310. 27.10.2022 Seisukoht seatud eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
311. 27.10.2022 Vastus järelepärimisele perekonna tegeliku elukoha kohta (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
312. 27.10.2022 õiend ürituste läbiviimisest (Narva lasteaed Käoke) Saadetud  
313. 26.10.2022 Kontserdimaja esise platsi seisukord (OÜ Geneva)  
314. 26.10.2022 Päring (Riigi Tugiteenuste Keskus) Saadetud  
315. 26.10.2022 Vastus elukoha päringule (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud